keskiviikko 23. elokuuta 2023

Kokonaisvaltainen ratkaisu palkanlaskentaan

 

Tuntinetti on työajanseurantajärjestelmä, joka tarjoaa huomattavia etuja palkanlaskennassa. Tuntinetti ei ole pelkästään työaikojen seurantaa, vaan sen integroitavuus palkanlaskentaohjelmistoihin yhdessä helppokäyttöisten toimintojen kanssa tekevät siitä vahvan valinnan nykypäivän palkanlaskentaan.


1. Tehokkuus ja ajansäästö:


Tuntinetti yhdistää ajanseurannan ja palkanlaskennan saumattomasti. Sen avulla työaikatiedot siirtyvät automaattisesti palkanlaskentaohjelmistoon ilman manuaalista syöttöä, mikä säästää arvokasta aikaa ja ehkäisee inhimillisiä virheitä. Palkanlaskijat voivat luottaa siihen, että kaikki tiedot ovat ajantasaisia ja luotettavia. 


2. Tarkkuus ja tietojen eheys:


Palkanlaskenta on kriittinen osa yritystoimintaa, ja virheet voivat aiheuttaa suuria ongelmia. Tuntinetin one-click -toiminnon avulla palkat lasketaan suoraan järjestelmässä, mikä takaa yhdenmukaiset ja tarkat tiedot. Virheiden riski minimoidaan, ja palkanlaskennasta tulee entistä luotettavampaa.

3. Reaaliaikainen seuranta:

Tuntinetin reaaliaikainen seuranta tuo työaikatiedot ja palkanlaskennan saman katon alle. Palkanlaskijat voivat nähdä ajantasaiset tiedot työntekijöiden työtunneista, lomista ja poissaoloista, mikä tehostaa palkanlaskentaprosessia ja mahdollistaa nopeamman raportoinnin. Lisäksi työntekijät saavat palkkalaskelmat suoraan Tuntinettiin.  

4. Helppokäyttöisyys ja mukautettavuus:


Tuntinetti on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja mukautettavaksi yrityksen tarpeisin. Sen monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat projektien seurannan, lomapäivien ja poissaolojen hallinnan sekä raporttien tarkastelun ja tietojen analysoinnin. Tuntinetin integrointi palkanlaskentaohjelmistoon tuo lisäetua käytön helppouteen ja hallittavuuteen.


5. Kokonaisvaltainen hallinta:

Tuntinetti tarjoaa kattavan ratkaisun työaika- ja palkkatietojen hallintaan. Kun se on liitetty palkanlaskentaohjelmistoon, se helpottaa kaikkien tietojen hallintaa yhdessä järjestelmässä, mikä vähentää tarvetta erillisille ohjelmistoille. Tuntinetti palvelee yrityksen tarpeita aina rekrytoinnista palkanlaskentaan saakka.

Tuntinetti on tehokas ja kokonaisvaltainen ratkaisu palkanlaskentaan. Sen mahdollistama reaaliaikainen seuranta, tarkkuus, helppokäyttöisyys ja hyvä integroitavuus muihin palkanlaskentaohjelmistoihin tekevät siitä erinomaisen työkalun modernille yritykselle.

Valitsemalla Tuntinetin voitte varmistaa, että palkanlaskenta sujuu kitkattomasti ja ammattimaisesti, aikaa ja rahaa säästäen ja virheiden riskiä pienentäen.


tiistai 25. heinäkuuta 2023

Työhyvinvointi kesäkuumalla: vinkkejä toimistolle

 

Kesän kuumat lämpötilat vaikuttavat niin ulko- kuin sisätiloihinkin, ja samalla ne vaikuttavat myös työympäristöön ja työntekijöiden hyvinvointiin. Kun kesän lämpöasteet nousevat korkealle, on erityisen tärkeää huolehtia työhyvinvoinnista ja varmistaa, että työntekijät voivat työskennellä mukavissa olosuhteissa. Tässä blogikirjoituksessa jaamme vinkkejä siitä, miten voitte edistää työhyvinvointia kesäkuumalla.

1. Joustavat työajat ja etätyö: Kesän kuumuudessa voi olla haastavaa työskennellä perinteisessä toimistoympäristössä. Harkitkaa joustavien työaikojen ja etätyömahdollisuuksien tarjoamista työntekijöille. Tällä tavoin he voivat sovittaa työskentelynsä viileämpiin aikoihin tai työskennellä kotonaan tai mökillä. 

2. Työpaikan ergonomia ja ilmastointi: Huolehtikaa siitä, että työpaikalla on hyvä ilmastointi, joka tarjoaa riittävän viileyden työntekijöille. Tarkistakaa myös työpisteiden ergonomia ja varmistakaa, että työntekijät voivat työskennellä mukavassa asennossa ilman fyysisiä haittoja. 3. Nesteytys ja terveelliset elämäntavat: Kesän kuumuudessa on erityisen tärkeää juoda riittävästi vettä ja pitää huolta terveellisistä elämäntavoista. Kannustakaa työntekijöitä juomaan tarpeeksi vettä ja tarjotkaa mahdollisuuksia terveellisiin välipaloihin tai hedelmäpäiviin. Voitte myös jakaa resursseja ja vinkkejä terveellisen elämäntavan ylläpitämiseksi kesän aikana. 4. Henkilöstön virkistys ja kesäaktiviteetit: Kesä tarjoaa loistavan mahdollisuuden järjestää erilaisia virkistystapahtumia ja kesäaktiviteetteja työntekijöille. Voitte järjestää ulkoilmatapahtumia, yhteisiä lounaita tai vaikkapa kesäisen tiimipäivän. Tällaiset tapahtumat edistävät työntekijöiden hyvinvointia ja luovat positiivista ilmapiiriä organisaatioon. 5. Kommunikaatio ja tiedottaminen: Pitäkää yllä avointa viestintää työntekijöiden kanssa kesän lämpötiloista ja muistakin työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Informoikaa heitä tarjolla olevista resursseista ja tuesta. Hyödyntäkää esimerkiksi intranettiä, sähköposteja tai työpaikan viestintäkanavia tiedottamiseen. Panostamalla työhyvinvointiin kesän lämpötiloissa osoitatte välittävänne työntekijöiden hyvinvoinnista ja työympäristön viihtyisyydestä. Muistakaa, että työhyvinvointi on jatkuvaa ja sitä tulisi edistää ympäri vuoden, ei vain kesäkuumalla!


maanantai 26. kesäkuuta 2023

Ohjelmiston yhteiskäyttö tuo kilpailuetua


Kuten edellisessä kirjoituksessamme kerroimme, enää kolmannes palkanlaskennan ammattilaisista työskentelee puhtaasti palkanlaskennan tehtävissä. Asiakaspalvelusta on tullut osa monen palkanlaskijan toimenkuvaa.

Asiakaspalvelu helpottuu ratkaisevasti, jos palkanlaskijalla on käytössään pilvipalveluun perustuva järjestelmä. Tämä johtuu siitä, että pilvipalveluohjelmistoja voi yhteiskäyttää eli kaikki saavat käyttöönsä reaaliaikaisen datan. Tästä on hyötyä erityisesti tilitoimistoille ja heidän asiakkailleen.

Hyvä järjestelmä, kuten pilvilaskentaan perustuva Tuntinetti, voi auttaa palkanlaskijaa ja hänen sisäisiä ja ulkoisia asiakkaitaan monella tavalla. Yhteiskäyttöön soveltuvat järjestelmät ovat  yleensä helpommin omaksuttavissa kuin perinteisemmät järjestelmät. Lisäksi on vielä tietoturvanäkökulma eli kun pilvipalvelua käytetään web-selaimen kautta on siinä vähemmän riskejä kuin omalle tietokoneelle itse asennettavan ja päivitettävän ohjelmiston kanssa. Omat ja asiakkaiden tiedot pysyvät turvassa. Yhteiskäyttöisen järjestelmän edut


1. Tuottavuus: 

Tuntinetti automatisoi tuntikirjausten hallintaa, joten manuaalinen työ vähenee ja tehokkuus paranee. Kun työntekijät voivat kirjata tuntinsa suoraan järjestelmään, tiedot tallentuvat automaattisesti ja ovat välittömästi käytettävissä. Kun aikaa ja resursseja säästyy, tuottavuus paranee. 


2. Laatu: 

Tuntinetin avulla tuntikirjaukset tallentuvat tarkasti ja virheettömästi järjestelmään. Järjestelmä laskee automaattisesti lisät ja soveltaa työehtosopimuksen mukaisia sääntöjä oikeiden korvausten laskemiseksi. Tämä varmistaa tuntikirjauksien tarkan seurannan ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Laadukkaat ja luotettavat tuntikirjaukset puolestaan tukevat tilitoimiston tarjoamien palvelujen luotettavuutta ja asiakastyytyväisyyttä.


3. Asiakaslähtöisyys: 

Tuntinetti tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän tavan kirjata ja seurata työtuntejaan. Asiakkaat voivat helposti tarkastella ja tarkistaa omia tuntikirjauksiaan sekä laskutuksen tilannetta. Tämä parantaa asiakaskokemusta ja lisää asiakkaiden luottamusta tilitoimiston palveluihin. Lisäksi reaaliaikaiset raportit ja analytiikka mahdollistavat paremman ymmärryksen työajan käytöstä ja auttavat asiakkaita tekemään parempia päätöksiä oman liiketoimintansa kehittämiseksi.


4. Yhteistyö ja kommunikaatio: 

Tuntinetin avulla tilitoimisto ja sen asiakkaat voivat tehdä yhteistyötä saumattomasti. Työntekijät voivat kirjata tuntinsa suoraan järjestelmään, ja tilitoimisto voi helposti tarkistaa, hyväksyä ja hallinnoida tuntikirjauksia. Tämä vähentää kommunikaatioon liittyviä haasteita ja virheiden riskiä. Tilitoimisto ja asiakas voivat myös käyttää järjestelmää tiedonjakamiseen, viestintään ja dokumenttien jakamiseen, mikä parantaa yhteistyötä ja tehostaa viestintää.


5. Skaalautuvuus ja joustavuus: 

Tuntinetin avulla tilitoimistot voivat skaalautua ja sopeutua liiketoiminnan tarpeisiin. Järjestelmä on suunniteltu tukemaan erikokoisia tilitoimistoja ja asiakasmääriä. Se tarjoaa joustavuutta räätälöitävien ominaisuuksien ja asetusten avulla, joten tilitoimistot voivat mukauttaa järjestelmää omiin tarpeisiinsa. Tämä auttaa kasvattamaan omaa liiketoimintaa. 


6. Turvallisuus ja tietosuoja: 

Tuntinetti tarjoaa vahvan turvallisuuden ja tietosuojan tilitoimistojen ja asiakkaiden tiedoille. Järjestelmässä on salattu tiedonsiirto ja monitasoinen käyttöoikeuksien hallinta, jonka avulla pääkäyttäjä voi tarkkaan määritellä ketkä saavat tarkastella tai muokata tietoja. Tuntinetti mahdollistaa myös käyttäjäkohtaisesti

päälle kytkettävän kaksivaiheisen tunnistautumisen. Tuntinettiin tallennetut tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti salatussa muodossa, jolloin tilitoimiston ja sen asiakkaiden tiedot pysyvät tallessa.


7. Raportointi ja analytiikka: 

Tilitoimistot voivat hyödyntää Tuntinetin kattavia raportointi- ja analytiikkatoimintoja. Järjestelmä kerää ja tallentaa tietoa työtunneista, projektien edistymisestä ja resurssien käytöstä. Näiden tietojen perusteella tilitoimisto pystyy tekemään tarkkoja raportteja ja analyyseja, jotka auttavat päätöksenteossa ja resurssien hallinnassa.


Tuntinetti tarjoaa myös mahdollisuuden seurata taloudellisia tunnuslukuja ja suorituskykyä, mikä auttaa tilitoimistoa arvioimaan omaa toimintaansa ja tarjoamaan parempaa palvelua asiakkaille.


8. Kustannussäästöt:

Tuntinetti tuo tilitoimistoille kustannussäästöjä useilla tavoilla. Tehokkaampi tuntikirjaus ja työajanhallinta vähentävät manuaalisen työn määrää, mikä säästää aikaa ja vähentää työvoimakustannuksia. Automatisoidut laskutusprosessit ja integraatiot muihin järjestelmiin vähentävät virheiden ja viivästysten riskiä. Lisäksi tarkempi työajanseuranta auttaa optimoimaan resurssien käyttöä.


9. Asiakaspalvelun parantaminen: 

Tuntinetti mahdollistaa paremman asiakaspalvelun tilitoimiston asiakkaille, koska asiakkaat voivat seurata omia tuntikirjauksiaan ja laskutustietojaan reaaliajassa. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja antaa asiakkaille paremman käsityksen työajan käytöstä ja palvelujen kustannuksista. 


Tilitoimisto puolestaan voi vastata asiakkaiden kysymyksiin nopeammin ja tarkemmin, kun tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla järjestelmästä. Tämä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa tilitoimiston mainetta luotettavana kumppanina.


10. Käyttäjäystävällisyys ja helppokäyttöisyys: 

Tuntinetti on suunniteltu olemaan käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen sekä tilitoimiston työntekijöille että asiakkaille. Intuitiivinen käyttöliittymä ja selkeät toiminnot mahdollistavat nopean oppimisen ja tehokkaan käytön ilman laajaa koulutusta. 


Tämä säästää aikaa ja resursseja käyttöönotossa ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Helppokäyttöisyys tekee tuntikirjausten hallinnasta ja raportoinnista sujuvaa ja miellyttävää kaikille käyttäjille.


11. Kehitysmahdollisuudet ja päivitykset:

Tuntinetti kehittyy jatkuvasti vastaamaan palkanlaskijoiden ja tilitoimistojen tarpeita ja alan vaatimuksia. Päivitykset ja uudet ominaisuudet parantavat toiminnallisuutta ja tarjoavat lisäarvoa käyttäjille. Tilitoimistot voivat hyödyntää niitä pitääkseen toimintansa ajan tasalla ja kilpailukykyisenä.


Tuntinetin yhteiskäyttö tarjoaa tilitoimistoille monia etuja, kuten tuottavuuden ja laadun parantamista, asiakaslähtöisyyttä, turvallisuutta, kustannussäästöjä ja kehitysmahdollisuuksia. Näiden etujen avulla tilitoimistot voivat tehostaa toimintaansa, tarjota parempaa palvelua asiakkailleen ja saavuttaa omat liiketoiminnalliset tavoitteensa.


tiistai 30. toukokuuta 2023

Palkanlaskennalle ja palkanlaskijalle asetettu vaatimustaso on kohonnut vuosi vuodelta

 


Palkanlaskijat ovat eriytyneet yhä enemmän omaksi ammattikunnakseen, jolla on kovan luokan substanssi- ja prosessiosaamista paitsi palkanlaskennasta, myös laajemminkin työsuhteen hallinnasta.

Tilisanomien tekemän kyselyn mukaan alle kolmannes palkanlaskijoista keskittyy nykyään puhtaasti palkanlaskentaan. Palkanlaskijoiden rooli on kehittynyt vuosien varrella ja tehtävän vaatimustaso on kohonnut.

Vaatimuksiin voi sisältyä esimerkiksi työlainsäädännön ja verotuksen tuntemista, työehtosopimusten hallintaa, raportointia ja analytiikkaa sekä taitoa käyttää erilaisia palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon (HR) järjestelmiä.

Palkanlaskijat voivat myös olla enemmän mukana asiakaspalvelussa, josta on hyötyä niin sisäisten asiakkuuksien hoitamisessa kuin ulkoistetussa palkanlaskennassakin.  

Kun toimenkuva laajenee, palkanlaskijoiden on ymmärrettävä laajemmin myös työsuhteen hallinnan kokonaisuus ja sen vaikutukset palkanlaskentaan.

Nykytilanne heijastaa palkanlaskennan ammatillisen roolin monipuolistumista ja erikoistumista, kun palkanlaskijat pyrkivät vastaamaan työelämän kasvaviin haasteisiin ja odotuksiin.

Tietojen ylläpitäminen palkanlaskennan järjestelmässä


Tarkat ja ajantasaiset tiedot työntekijöistä, palkoista, etuuksista ja muista näihin liittyvistä tiedoista ovat välttämättömiä oikeiden palkkojen laskemiseksi ja työntekijöiden oikeuksien varmistamiseksi. 

Moni kaipaa palkanlaskennan järjestelmältä myös yhteiskäyttömahdollisuutta, joka sujuvoittaa prosesseja asiakkaan kanssa.

Tämän päivän vaatimuksiin vastaa parhaiten sellainen järjestelmä, joka tekee palkanlaskennan prosessista helpon ja nopean. Tämä koskee myös tietojen ylläpitämistä, järjestelmän käytettävyyttä sekä mahdollisuutta havaita ja korjata virheelliset tiedot nopeasti.


Ideaalitilanteessa tietojen ylläpito ja korjaukset voidaan tehdä yhteen paikkaan yhdessä järjestelmässä. Tämä säästää aikaa ja vapauttaa palkanlaskijoiden resursseja käytettäväksi muihinkin osaamista vaativiin tehtäviin organisaation sisällä.


Mitä kaikkea sitten kuuluu tietojen ylläpitämisen prosessiin? Eri järjestelmät poikkeavat toisistaan, mutta yleensä tietojen ylläpitäminen palkanlaskennan järjestelmässä, kuten Tuntinetissä, sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Työntekijätietojen lisääminen: Palkanlaskennan järjestelmään syötetään työntekijöiden perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, työsuhde- ja tilinumerotiedot. Tämä voidaan tehdä joko manuaalisesti tai tuomalla ne ulkoisesta henkilöstöhallinnon järjestelmästä tai muista lähteistä.
 2. Työaikatietojen kerääminen: Työntekijöiden työaikatiedot kerätään ja tallennetaan palkanlaskennan järjestelmään. Tämä voidaan tehdä usealla tavalla. Esimerkiksi Tuntinetissä työntekijät voivat syöttää työaikatietonsa itse tai tuoda ne automaattisesti esimerkiksi ulkoisesta työajanseurantajärjestelmästä tai leimauslaitteesta.
 3. Palkanlaskentasääntöjen määrittäminen: Palkanlaskennan järjestelmässä tulee määrittää laskentasäännöt palkkaa varten. Näitä ovat palkkaluokat, työehtosopimukset, veroprosentit, sosiaaliturvamaksut ja muut palkanlaskentaan liittyvät säännöt. Palkkarakenteeseen kuuluvat erilaiset palkkaerät, kuten peruspalkka, lisät, vähennykset, korvaukset ja muut palkkaan liittyvät erät. Tuntinetissä tämä tehdään asettamalla parametrit ja säännöt ohjaamaan palkkojen laskentaa. Parametrit ja säännöt voivat sisältää esimerkiksi tunti- ja prosenttiperusteiset palkat, kiinteät palkkaerät, palkkaerien järjestyksen ja muita palkkarakennetta koskevia tietoja.
 4. Palkkojen laskeminen: Kun tarvittavat tiedot ja säännöt on syötetty palkanlaskennan järjestelmään, voidaan suorittaa palkkojen laskeminen. Tuntinetin one-click- palkkojen massamuodostustoiminnon avulla palkat voidaan laskea automaattisesti suurillekin määrille palkkalaskelmia yhdellä klikkauksella.
 5. Tietojen tarkistaminen ja korjaaminen: Palkanlaskennan järjestelmässä tulee voida tarkistaa ja tarvittaessa korjata palkkojen laskennan tulokset. Tuntinetissä voidaan tehdä ja tulostaa erilaisia palkkaraportteja, joista voi tarkistaa palkkojen oikeellisuuden ja korjata mahdolliset virheet. Tuntinetissä näitä raportteja ovat palkkalistat, palkkakortit ja palkkayhteenvetoja koskevat raportit. Raportteja voidaan tarvittaessa räätälöidä käyttäjän tarpeiden mukaan ja ne voidaan tulostaa tai viedä eri muodoissa, kuten PDF, Excel tai CSV.
 6. Tietojen päivittäminen: Palkanlaskennan järjestelmään tulee päivittää tarvittavat tiedot säännöllisesti, esimerkiksi uudet työntekijät, työaikamuutokset, ennakonpidätystiedot ja muut palkanlaskentaan liittyvät tiedot.

Palkanlaskennan prosessi on moniulotteinen ja osaamista vaativa. Hyvä järjestelmä mahdollistaa kaiken tiedon koonnin ja ylläpidon samassa paikassa. 

Tuntinetissä on kaikki nämä ominaisuudet ja niiden lisäksi vielä yhteiskäyttömahdollisuus, jonka eduista kerromme enemmän seuraavassa artikkelissamme. 

perjantai 28. huhtikuuta 2023

Nykypäivän palkanlaskijan työvälineiltä vaaditaan paljon

 


Pohdimme tässä kevään aikana blogikirjoituksissamme sitä, miten palkanlaskennan kehitys on vaikuttanut palkanlaskijoihin. Samalla pohdimme myös sitä, miten uudet ratkaisut ja teknologiat ovat helpottaneet palkanlaskennan prosesseja ja parantaneet sen tehokkuutta.  

Palkanlaskijat ovat kiinnostuneita työvälineistään ja niiden kehittämisestä

Oletko tullut ajatelleeksi, miten rautaisia oman alansa ammattilaisia palkanlaskijat ovat? Heidän tulee osata niin työehtosopimukset kuin muutkin säännökset ja säädökset. Nykypäivänä heitä kiinnostavat myös työvälineet ja niiden kehittäminen, koska niiden avulla voi tehostaa omaa työtä ja ajankäyttöä. 

Palkanlaskenta on yritysten ja organisaatioiden toiminnan kannalta tärkeä tehtävä. Palkanlaskijat käyttävät erilaisia ohjelmistoja ja muita työvälineitä suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti ja tarkasti, usein välttäen manuaalista näpyttelyä ja sen kautta mahdollisesti syntyviä virhetilanteita.

Mitä palkanlaskennassa käytettävät työvälineet sitten ovat? Niitä ovat erilaiset palkanlaskentaohjelmistot, taulukkolaskentaohjelmat ja erilaiset palkkahallinnon ja HR:n järjestelmät, jotka kaikki auttavat palkanlaskijoita suorittamaan tehtävänsä mahdollisimman hyvin.

Ne auttavat laskemaan palkkoja, hallinnoimaan niihin liittyviä tietoja ja raportoimaan palkkatiedot. Parhaat työvälineet hoitavat nykyään myös arkistoinnin. Ei enää mappeja pölyttymään toimiston nurkkaan!

Palkanlaskijan työvälineiltä vaaditaan paljon

Kiinnostusta palkanlaskentaprosessin kehittämiseen lisäävät järjestelmien tarjoamat ominaisuudet, integraatiomahdollisuudet muihin järjestelmiin tarvittaessa, käyttöliittymän käytettävyys, tietoturva ja muut sellaiset tekijät, jotka auttavat palkanlaskijaa suorittamaan työnsä entistä tehokkaammin ja tarkemmin.

Varsinaisen palkanlaskennan lisäksi tulee seurata myös lainsäädäntöä ja säännöksiä, jotka liittyvät palkanlaskentaan, kuten verotus, työehtosopimukset ja muut palkkaan liittyvät säädökset.

Onkin tärkeää, että palkanlaskennan käyttämät työvälineet ovat ajantasaisia ja huomioivat voimassa olevat säännöt ja määräykset. Tällainen työväline on esimerkiksi Tuntinetti.

Yhteenvetona voimme siis todeta, että nykyajan palkanlaskijat ovat aktiivisia ja kiinnostuneita oman työnsä työvälineiden kehittämisestä ja tulevissa blogikirjoituksissamme voimmekin tarkastella heidän kannaltaan sopivia työvälineitä tarkemmin.

perjantai 24. maaliskuuta 2023

Päivänsäteen ja Menninkäisen työtunnit

 


Pauliina Päivänsäde viilettää pyörällään pitkin Esplanadia kukkamekon helmat iloisesti lepattaen kohti työpaikkaansa artisteja välittävässä agentuurissa. Hän kaartaa pihaan, hyppää satulasta ja nappaa käsilaukkunsa pyörän etukorista samalla kaivaen esiin kulkukorttinsa.

Tiedossa olisi jälleen mielenkiintoinen uusi päivä toimistossa, jossa Päivänsäde huolehtii toimiston ja artistien laskutuksesta ja kulukorvauksista.

Siellä on myös laskut keikkapalkkioista. Kaikki tällä viikolla tarvittava tieto on toimitettu hyvissä ajoin sekä esiintyjille että keikkapaikoille. Hyvä juttu.

Samassa Päivänsäteen työkännykkä pirahtaa vaativasti.

Päivänsäde ja Menninkäinen pelastavat keikkaillan

Soittaja on muutama viikko sitten avatun uuden rokkiklubin omistaja, joka on täydessä paniikissa. Ylihuomiselle buukatun bändin laulusolisti on sairastunut koronaan ja keikka on peruutettu. 

Odota hetki, sanoo Päivänsäde iloisesti ja avaa keikkakalenterit. Katson, miten meidän muilla bändeillä on ylihuomenna keikkaa.

Kas, hevibändi Menninkäiset on tänään kulttuuritoimen järjestämällä keikalla Kansalaistorilla Kiasman vieressä ja sitten vapaa koko loppuviikon.

Odotapas, niin kysäisen heiltä, sanoo Päivänsäde. Menninkäiset olisi huippujuttu, hihkaisee klubin omistaja toiveikkaana. Ehkä kaikkea ei olekaan vielä menetetty.

Samaan aikaan Menninkäisten laulusolisti ja kitaristi Micco Menninkäinen on juuri heräilemässä. Hän haroo pitkää mustaa tukkaansa pois silmiltään ja tarkistaa kännykästään illan keikan alkamisajan ja roudarien ja bussin aikataulut.

Samassa Menninkäisen kännykkään kilahtaa viesti Tuntinetin kautta.

Agentuuritoimiston Päivänsäde kysyy, että sopisiko Menninkäisille yllätyskeikka klubilla ylihuomenna. Jos kyllä, olet ihana ja laitan kaikki yksityiskohdat Tuntinettiin, kirjoittaa Päivänsäde. 

Menninkäinen lukee viestin ja virnistää hilpeästi. Klubikeikka olisi juuri sitä, mitä lopulliseen läpimurtoon tarvittaisiin. Sopii hyvin, Menninkäinen vastaa. Päivänsäde kiljahtaa iloisena ja soittaa heti rokkiklubille.

Menninkäiset ovat tulossa keikalle, Päivänsäde hihkaisee. Hieno juttu, huokaisee klubin omistaja helpotuksesta ja pyyhkii hikeä otsaltaan. Hyvät esiintyjät tuovat asiakkaita ja Menninkäiset on nyt kovassa nosteessa.

Päivänsäde lisää keikkavarauksen Menninkäisille ja katsoo, että kaikki tarvittava tieto on kulkenut sekä esiintyjille että keikkapaikalle.

Tuntinetissä on pian keikkapalkkiotiedot ja artistin laskutus ja muut tärkeät käytännön asiat.

Myös Menninkäisten  roudareilla ja kiertuebussin kuljettajilla on Tuntinetti käytössään. Näin saadaan hoidettua kilometrikorvaukset ja tehtyä matkalaskutkin samalla kertaa ilman mitään ylimääräistä paperisotaa.

Päivänsäteen ja Menninkäisen kevätilta

Päivänsäde jatkaa töitään laskutuksen, buukkausten ja keikkalistojen parissa pitkälle iltaan. Palkkiot on syötetty systeemiin, joten laskut voisi lähettää heti.

Samaan aikaan Menninkäinen ja bändi alkavat valmistautua keikkaan. Menninkäinen näppäilee sointuja Fender Staratocasteristaan. Hyvältä kuulostaa. Hän laittaa kitaran koteloon ja vetää mustan nahkatakin niskaansa. Tästä tulisi hyvä ilta.

Päivänsäde on saanut päivän työt tehtyä, kirjaa tuntinsa  ja sulkee läppärin kannen. Hän lähtee toimistosta, avaa polkupyöränsä lukon ja lähtee ajelemaan rauhallisesti kauniissa kevätillassa kohti Meilahdessa sijaitsevaa kotiaan.

Hän näkee, kuinka Kansalaistorille Kiasman viereen on kerääntynyt väkeä musiikista ja keväisestä illasta nauttimaan. Päivänsäde hidastaa vauhtiaan ja pysähtyy. Hän taluttaa pyöräänsä lähemmäksi.

Menninkäiset ovat juuri aloittamassa settiään. Kitaristi ja basisti riffittelevät ja sitten Menninkäinen alkaa laulaa.

Päivänsäde hivuttautuu yleisön joukkoon lähemmäksi lavaa. Musiikki tempaa mukaansa ja Päivänsäde alkaa tanssahdella. Menninkäinen vilkaisee hänen suuntaansa ja he hymyilevät toisilleen aurinkoa silmissään. Tästä tulisi kaunis kevät. 

perjantai 24. helmikuuta 2023

Työnantajan keinot työuupumuksen ehkäisyyn

 

Talvilomia odotellessa pureudumme tässä kirjoituksessa hieman raskaampaan aiheeseen, nimittäin työuupumukseen.

Miten teidän yrityksessänne, onko teillä työpaikalla keskusteltu työuupumuksesta? Tai miten teidän työpaikallanne ylipäätään seurataan työn kuormittavia tekijöitä, jotka voivat olla myös henkisiä? 

Henkisiä kuormitustekijöitä nimitetään psykososiaalisiksi kuormitustekijöiksi. Niillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta.

Psykososiaaliset kuormitustekijät eivät koskaan ole ainoastaan yksilön ongelma, vaan ne koskevat kaikkia työntekijöitä. 

Työuupumus, eli toiselta nimeltään tunnettu burnout, on työntekijän psyykkisten voimavarojen ehtymistä ja iskee yleensä pitkäkestoisen työstressin seurauksena.

Burnoutia ei luokitella varsinaiseksi sairaudeksi, mutta siihen ja sen seurauksiin liittyy riski sairastua muun muassa masennukseen ja unihäiriöihin.

Vakava työuupumus muistuttaakin usein oireiltaan masennusta. 

Työuupumus lisää tapaturmia ja työkyvyttömyyttä

Burnoutin on myös todettu lisäävän tapaturmien ja työkyvyttömyyden riskiä, joten on ehdottomaan tärkeää puuttua asioihin ajoissa ja saada työssä konkreettisia muutoksia aikaan.

Stressi tai ohimenevät stressin aiheuttamat oireet, kuten esimerkiksi keskittymiskyvyn ongelmat tai lievä ajoittainen väsymys, eivät sinällään ole vaarallisia, kunhan stressistä on riittävä mahdollisuus palautua.

Pitkittynyt stressi ilman riittäviä mahdollisuuksia palautumiselle sen sijaan voi johtaa juurikin työuupumukseen.

On yksilökohtaista, mitkä kaikki tekijät kuormittavat ja uuvuttavat.

Burnoutin keskiössä on pitkittynyt riittämättömyyden tai merkityksettömyyden tunne, jonka aiheuttaa liiallinen kuormitus vailla riittävää palautumista. 

Riskiä uupumiseen voivat kasvattaa ristiriitaiset tai mahdottomat vaatimukset, epäselvät tai ristiriitaiset roolit, puutteelliset työn hallinnan mahdollisuudet, puuttuva sosiaalinen tuki, epäsuhta työhön annetun henkisen panostuksen ja työn palkitsevuuden välillä, epävarmuus tai epäoikeudenmukaisuuden kokemukset.

Altistavia tekijöitä on siis useita.

Myös työntekijän omat ominaisuudet voivat vaikuttaa. Esimerkiksi tunnollinen työntekijä voi kuormittaa itseään tekemällä annettuja työtehtäviä ajattelematta sen kummemmin itseään.

Miten työn kuormittavia tekijöitä sitten oikein voidaan ehkäistä?

Ehdottoman tärkeää on, että esihenkilöt ja johto tietävät missä mennään. Avoin ilmapiiri keskusteluille edesauttaa asioiden käsittelyä. Onko työnkuva ja työtehtävät työntekijöille selkeitä, entä onko kokonaistyömäärä kohtuullinen?

Pohdimme asiaa järjestelmän näkökulmasta, eli tarjoaako Tuntinetti esihenkilöille työkaluja burnoutin ehkäisyyn? On tärkeää sisäistää sudenkuopat sekä asiat, missä voidaan tehdä ryhtiliike.

Työntekijän toteutuneet työtunnit jollakin halutulla aikavälillä voidaan helposti tarkistaa Tuntinetin työaikaraporteilta.

Niistä näkyy mm. liukuman seuranta ja enimmäistyöajan lainmukainen seuranta, joka näyttää suoraan keskimääräisen viikkotyöajan.

 • Työaikaraportit mahdollistavat sen, että kirjatun työajan perusteella näkee, miten vaikkapa työmäärä jakautuu.
 • Voidaan ajaa tiimikohtaisia raportteja ja tarkastella yhteenvetoa. Siitä näkee, onko töissä kaikki yhden tai parin työntekijän harteilla. 
 • Raportti kertoo myös sen, miltä työpäivät näyttävät. Pysyykö työaika kohtuullisena vai syntyykö liukumaa ja/tai ylityötä?

Entä onko jonkin tietyn ajanjakson projektille kirjattu luvattoman paljon tunteja?

 • Selvitetään, miten projekti kokonaisuudessaan sujui.
 • Jos projektille annettu kokonaistyöaika tai määräaika ylittyi, selvitellään, miksi projekti on venynyt.
 • Onko projekti mitoitettu oikein resurssien tai ajan suhteen?

Onko käytössä työvuorosuunnittelua?

 • Jos on, jo suunnitteluvaiheessa voidaan kiinnittää huomiota työn vaihtuvuuteen, tuntimääriin sekä työntekijöihin.
 • Tarvittaessa voidaan suunnitella projektit eri taitoja hyödyntäen.

Entä lomat, saldot ja sairauspoissaolot?

 • Lomakalenterin avulla voit seurata koko henkilöstön lomasuunnitelmia.
  • Miten lomasuunnitelmat ovat toteutuneet.
  • Onko lomia mahdollista aikaistaa tai tehdä loman kiertoa.
 • Ja sairauslomien hallinnan kautta voidaan seurata sairauslomia.
  • Onko työterveyshuolto hyvä.

Ennakointi ja suunnitelmallisuus, siinä hyviä avaimia onnistumiseen. Hyvä työajanseurantajärjestelmä helpottaa tässä suuresti. tiistai 31. tammikuuta 2023

Tuntinetin uusi vuosi starttaa käyttöönotto- ja etäkoulutuksilla

 


Tuntinetissä uusi vuosi on taas käynnistynyt vauhdikkaasti ensimmäisten käyttöönotto- ja etäkoulutusten merkeissä. Kokosimme hieman hyödyllisiä vinkkejä jaettavaksi myös täällä blogin puolella näin vuoden alkuun. 😊


Arkipyhät ja arkipyhien käsittely Tuntinetissä

Tänä vuonna 2023 työntekijöitä hellivät runsaat arkipyhät.

Arkipyhien käsittelyn asetukset löydät työntekijällä käytössä olevalta työehtosopimukselta, välilehdeltä Työehtosopimukset.

Jos huomaat, että itsenäisyyspäivä käsitellään eri tavoin kuin muut arkipyhät, tarkista, onko kyseisellä TES:llä asetus itsenäisyyspäivälain mukaiselle käsittelylle.

Tuntinettiin kirjattavat kululajit

Tuntinetissä muun muassa kilometrikorvaukset ja päivärahat käsitellään työaikakirjausten kululajeina. Muista käydä päivittämässä uudet arvot käytössä oleville kululajeille, kululajien päivitys on jokaisen asiakkaan omalla vastuulla.

Päivitys tapahtuu kätevästi työkohdevelhon kautta.

Palkkalaskelmapohjiin teemme päivitykset automaattisesti, jos käytössänne on Tuntinetin One-click-palkanlaskenta. 

Tuntinetin webinaarit - kerran kuussa

Järjestämme joka kuukausi Tuntinetin webinaareja asiakkaiden toivomista ajankohtaisista aiheista.

Webinaarit on suunniteltu niin, että ne palvelevat koulutuksena sekä Tuntinetin aloittelijoita ja harvoin muutoksia tekeviä että säännöllisesti järjestelmää käyttäviä harjaantuneita käyttäjiä.

Tuntinetin käyttöohjeet - aina saatavilla

Tuntinetin käyttöohjeet ovat aina saatavillasi, kun olet kirjautuneena Tuntinettiin. Pääset ohjeisiin sivun yläosan linkistä (punaisella ympäröity kohta kuvassa).

Nämä ohjeet ovat hyvä apu jokaiselle, joka haluaa tutustua Tuntinetin  perustoiminnallisuuksiin ja oppia hallitsemaan ne. 

Ohjeistamme löydät myös Usein Kysytyt Kysymykset. Tarvittaessa voit vaikka tallentaa ohjeet omalle koneellesi. 

Tuntinetin one click - palkanlaskenta

Työnantajan sivukulut päivitetään Tuntinettiin automaattisesti ennen vuodenvaihdetta. Tiedot löytyvät palkanlaskennan alta, Asetukset -välilehdeltä.

Verokorttien sähköinen suorasiirto Tuntinettiin on maksullinen palvelu, ja voit tiedustella siitä tarkemmin asiakaspalvelustamme sähköpostitse asiakaspalvelu@tuntinetti.fi.

Ohjeistamme teitä suorasiirron tilaamisessa sekä tuomme verokorttitiedot Tuntinettiin käyttäjille. Suorasiirtopyyntö verottajalle on tehtävä 15.2.2023 mennessä. 

Tuntinetti - videot

Tuntinetin demovideot löytyvät käyttöohjeistamme. Meillä on myös YouTube- kanava, jonka videot opastavat Tuntinetin käytössä, kannattaa tutustua:

https://www.youtube.com/channel/UCO0fB0j18Lmf6hR8i6J-4yA

Tuntinetin koulutukset

Tuntinettiin on mahdollista saada koulutuksia omiin tarpeisiin sovitettuna joko etänä tai paikan päällä tapahtuvana koulutuksena. Tällä hetkellä toteutamme koulutukset pääosin etänä.

Lisätietoa koulutuksistamme saat sähköpostitse asiakaspalvelustamme asiakaspalvelu@tuntinetti.fi.