keskiviikko 27. lokakuuta 2021

Työehtosopimusten viidakossa

Mikä on työehtosopimus? 

Työehtosopimus, eli tuttavallisemmin TES, on Suomessa työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista (ylityökorvauksineen), työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat usein paitsi toimialakohtaisia myös palkansaajan ammattiasemaan sidottuja (lähde: wikipedia Työehtosopimus).


Kuinka monta työehtosopimusta Suomesta löytyy?


Suomessa on noin 160 yleissitovaa työehtosopimusta ja määrä vaihtelee jonkin verran sopimuskausittain. Kun työnantaja haluaa tietää, mitä yleissitovaa työehtosopimusta hänen tulee noudattaa, vastaus riippuu yleensä toimialasta, jolla työnantajayritys toimii. Työnantajayrityksen toimialaa verrataan yleissitovan työehtosopimuksen soveltamisalaan. Tarvittaessa työsuojeluviranomaiset ja työmarkkinajärjestöt voivat auttaa selvittämään oikean työehtosopimuksen (lähde: tyosuojelu.fi)


Kuulostaa hurjalta määrältä muistettavaksi ja osattavaksi ... Osaisikohan jokin tietokoneohjelma kuten Tuntinetti hoitaa nämä automaattisesti netissä?


Tuntinetti ja TES-tulkinta


Tuntinetin kohdalla olet varmaan kuullut puhuttavan TES-tulkinnasta ja yleisistä työehtosopimuksista. Mitä näillä sitten tarkoitetaan, tässä teille lyhyt oppimäärä aiheesta =)


Työehtosopimusten tulkinnat on Tuntinetin lisäominaisuus, joka mahdollistaa työsopimusten perustamisen työntekijöille. Työntekijän työsopimukselle työehtosopimus valitaan sen mukaan:


 • mikä ala on kyseessä

 • mitä työehtosopimusta alalla sovelletaan

 • mikä työaikamuoto on käytössä

 • onko tunti- vai kuukausipalkkainen työntekijä

 • onko koko- vai osa-aikainen työntekijä

 • onko yrityksen käytössä sovellettava  työehtosopimus yleissitova vai paikallinen sopimus


Tuntinetissä ylläpidetään työaikalain lisäksi toistasataa suomalaista yleissitovaa työehtosopimusta, joille löytyy lisäksi eri versioita eri käyttötarkoituksiin, ja joista voi tarvittaessa tehdä yrityksen käyttöön oman paikallisen sopimuksen. Tuntinetti ylläpitää työehtosopimusten yleiset versiot, ja paikalliset sopimiset asiakas ylläpitää itse tai tilaa lisätyönä asiakaspalvelusta.


Miten toimii käytännössä?


Työehtosopimus viedään työntekijän taakse työsopimusriville valitsemalla sopiva vaihtoehto “Käytössä oleva TES”-valikosta:

Työntekijä kirjaa tuntinsa alkaen/päättyen ja Tuntinetti hoitaa tuntien erittelyn tämän työsopimuksen ehtojen mukaisesti. Tämän jälkeen TES-tulkittu työaika on vastuuhenkilön tarkistettavissa työntekijän tuntiyhteenvedosta..


Entäs mahdolliset ylityöt ja ylitöiden käsittely? 


Ylitöiden tekeminen edellyttää vastuuhenkilön aloitetta. Tuntinetissä vastuuhenkilön aloitetta edustaa ylityömääräys, jonka nojalla ylityökertoimet eritellään työaikaraportille annetun työehtosopimuksen mukaisesti:

 


Työntekijä kirjaa tehdyt tunnit normaalisti ja järjestelmä huolehtii ylitöiden erittelystä palkanlaskennan työaikaraportille:


Tuntinetin avulla et siis tarvitse enää manuaalista laskentaa tai exceliä avuksesi.


Kätevää, eikös!


torstai 23. syyskuuta 2021

Jaksaminen työssä

Oletko koskaan pysähtynyt työn lomassa ajattelemaan, miten sinä jaksat? Tai onko eteen tullut tilannetta, jolloin on tarvinnut havahtua ajatukseen, että et ole kone?


Työssä jaksamiseen vaikuttaa moni asia ja näitä on hyvä aika ajoin pysähtyä miettimään, jotta esimerkiksi uupuminen olisi ennaltaehkäistävissä. 


Jaksamisen perusedellytykset muodostuvat muun muassa seuraavista asioista:Kunnollisista työoloista:

 • työpaikka on turvallinen ja työolosuhteet (muun muassa ergonomia) ovat kunnossa.
 • työn määrä ei ole liian kuormittava.
 • työn järjestelyt ovat kunnossa.

Työssä tarvittavasta osaamisesta:

 • työn vaativuudessa on otettu huomioon työntekijän osaaminen.
 • uuden oppimiseen on mahdollisuus, jos työnkuva muuttuu.

Mielekkäästä työstä sekä työntekijän työkyvystä:
 • työ koetaan mielekkääksi
 • motivaation säilyttäminen
 • työpaikalla on miellyttävä ilmapiiri ja oikeudenmukainen esimiestyö.
 • tekemääsi työtä arvostetaan
 • hyvä vuorovaikutus. 

Yksityiselämästä:
 • yksityiselämässä tapahtuvat asiat voivat vaikuttaa työssä jaksamiseen.
 • pystytkö pitämään työ- ja yksityiselämän erillään?

Työhyvinvointi rakentuu siis useasta eri palasesta, johon meistä jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa niin asenteella, valinnoilla kuin toimintatavoilla.

Huolehdi siis itsestäsi ja hyvinvoinnistasi!

 • Pyydä ajoissa apua ja tukea; hyvinvoiva tiimi voi jakaa työtaakkaa.
 • Jos motivaatio on hukassa, yritä löytää työn imua uudelleen.
 • Kehitä omaa osaamistasi!
 • Muista liikkua ja levätä, saat siitä voimaa jaksamiseen.
Jaksamista jokaisen syksyyn!

maanantai 23. elokuuta 2021

Tervetuloa syksy!


Näin on jälleen suuri osa palaillut kesälomilta takaisin työn äärelle, akut ladattuina (toivottavasti). Olemmekin saaneet nauttia runsaasta lämmöstä tänä kesänä, ja viime kesään verrattuna, elää hieman “normaalimpaa” arkea, vaikka rajoituksia toki on ollut.


Koulutiensä aloittaneet ja opintojaan jatkavat ovat saaneet aloittaa tämän syksyn lähiopetuksin. Opetushallituksen mukaan lähtökohtana on, että opetus järjestetään syyslukukaudella lähiopetuksena, ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.


Miten teillä työt järjestetään tällä hetkellä? Joko teillä on palattu etätyön ääreltä takaisin työpaikalle?


Niin tai näin, työpaikalla tai etänä, voit seurata kätevästi työaikakirjauksiasi Tuntinetin avulla. Tuntinetissä on muun muassa kolmea eri kirjausnäkymää tarjolla, lisäksi voit käyttää selainta myös leimaamiseen tai leimata kätevästi mobiililla:Vaihtoehtoja siis löytyy mistä valita itselle mieluisin.

Vinkki! Jos yrityksessänne halutaan erikseen seurata etätyöhön käytettäviä tunteja, voi ne kirjata Tuntinettiin omalle työkohteelle tai työtehtävälle. Ja jos karanteeniin tulee määräys, löytyy tällekin oma poissaolotyyppi valmiina.


Mukavaa syksyn alkua, pysytään terveenä! Ja te kenellä lomat on vielä edessäpäin, toivotaan lämmintä syksyä! 🍁keskiviikko 28. heinäkuuta 2021

Palkkaa loma-ajalta?

 

Kyllä vain! 


Meillä Suomessa maksetaan palkkaa myös loma-ajalta, ja tätä kutsutaan vuosilomapalkaksi. Vuosilomapalkan takana on useimmiten vuosilomalaki tai työehtosopimukseen määritellyt vuosiloman ehdot. Vuosilomapalkan laskentatapa puolestaan riippuu siitä, sovelletaanko työntekijään 14 päivän vai 35 tunnin ansaintasääntöä.

Pääpiirteittäin vuosilomaa kertyy alle vuoden mittaisessa työsuhteessa 2 päivää kuukaudessa ja yli vuoden mittaisessa työsuhteessa 2,5 päivää kuukaudessa. Työehtosopimuskohtaisia asioita on myöskin se, lasketaanko lauantai vuosilomapäiväksi vai ei.

Lomarahaa maksetaan lisäksi ja tämä lomaraha on tunnettu ennen vanhaan lomaltapaluurahana, rahana joka maksettiin jos työntekijä muisti palailla lomiltaan työn äärelle. Lomaraha ei ole lakisääteinen lisä, vaan se perustuu kunkin työpaikan käytäntöön ja sopimuksiin, ja työehtosopimus puolestaan takaa lomarahan maksamisen sen piiriin kuuluville työntekijöille.


Mistä sitten tietää miten lomat kellekin kertyy ja miten lomapalkkaa tule maksaa?


Tässä hyvänä apuna toimii Tuntinetti, josta saat valmiina työntekijän työehtosopimuksen mukaisesti oikein lasketut lomakertymät, lomapalkat ja lomarahat. Lisäksi työntekijä voi itse kirjata lomansa Tuntinettiin, jolloin esimies voi nämä saada ajettua massana koko henkilöstön osalta.

Lisätietoa ominaisuuksista ja vuosilomalaskennan käyttööotosta löydät täältä wikin käyttöohjeistamme:

https://tuntinetti.atlassian.net/wiki/spaces/UM/pages/6782991/Vuosilomat


Tuntinetin lomakalenterin avulla voidaan lomat hyväksyä esimiehen toimesta sekä löytyypä sieltä lomakalenterin kautta myöskin lomalauantaille laskuri, niin niitä ei tarvitse käsin laskeskella.


Silkkaa työajan säästöä!


torstai 24. kesäkuuta 2021

Kesätyön äärellä


Vaikka koulut on kesäisin tauolla, nuori ei välttämättä ole. Hän voi olla tärkeän asian äärellä ehkäpä ensimmäistä kertaa, nimittäin kesätyön!

Nuorista työntekijöistä säädetään laissa, ja lain sekä asetusten tarkoitus on suojella nuorta liialliselta rasitukselta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Työnantajan on huolehdittava, ettei työ vaadi nuoren ikään ja voimiin nähden kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta, ja nuori on perehdytettävä työhön erityisen huolellisesti.


Kokosimme muutamia hyviä vinkkejä nuorelle työntekijälle:

 • Tee aina työsopimus
  • kirjallisena.
 • Tarkista maksettu palkka ja lisät tuntikirjanpidon avulla.
 • Kesätyöstäkin kertyy vuosilomaa joka korvataan joko vapaana tai rahana.
 • Työhön ja työntekoon voi liittyä rajoituksia
  • työ ei saa kuormittaa nuorta.
 • Muista noudattaa työnantajan antamia ohjeita.
 • Pyydä rohkeasti apua ja neuvoa.
 • JA nauti kesätyöstäsi!


Sekä muutamia vinkkejä työnantajalle:

 • Muista huolellinen perehdytys.
 • Työtehtävät eivät saa kuormittaa nuorta.
 • Työsuhteen ehdot kirjallisena.
 • Työaikakirjanpitoa on noudatettava.
  • Vinkkinä! Tuntinetti erittelee kätevästi työajasta mahdolliset iltatyön lisät, 
  • työaikakirjanpito on nuorelle helppoa esimerkiksi mobiililla ja 
  • raportointi on kattavaa.
 • Palkkalaskelma maksetuista palkoista pitää antaa.
 • Sekä työtodistus tulee antaa kun työsuhde päättyy.
 • JA ennen kaikkea, anna kesätyöstä miellyttävä kokemus.


Vieläkö sinä muistat ensimmäisen kesätyöpaikkasi? Oliko se kenties mansikanpoimintaa, lehdenjakamista, kaupankassaa, siivoustyötä, nurmikonleikkausta, jäätelökioskia vai jotain muuta. Toivottavasti kesätyöpaikastasi, niin ensimmäisestä kuin muistakin, jäi mukava kokemus muisteltavaksi.

Nautinnollista kesä(työ)n aikaa juuri sinulle nuori! =)maanantai 31. toukokuuta 2021

Kesäloma-aikaa


Jälleen on se aika vuodesta, kun kesälomakausi on startannut. Kesälomakausi meillä täällä Suomessa on 2.5.-30.9. välinen aika, ja kesäloma on yleensä sijoitettava tälle ajanjaksolle. Työnantaja ja työntekijä voivat toki myös sopia keskenään loman pitämisestä lomakauden ulkopuolella, tällöin puhutaan loman siirtämisestä.

Mikä onkaan sitten paras tapa päästä lomamoodiin? Kokosimme hieman ajatuksia siitä mitkä voisivat auttaa rentoutumaan lomalla:


 • yritä hoitaa keskeneräiset työasiat ennen lomaa, jotta ne eivät kummittele mielessäsi loman aikana

 • jätä ennen lomaa loma-viesti ja unohda työsähköpostit

 • nauti valosta ja voikukista

 • rentoudu ja nuku hyvin

 • anna itsellesi aikaa, älä suorita

 • liiku luonnossa ja nauti lomailusta.


Toiselle sopii pieni puuhastelu loman aikana, ja toiselle kesäloman ajalle siirretty isompikin puuhastelu, joka tapauksessa, tee niin kuin parhaaksesi koet!


Ja vinkkinä lomien suunnitteluun, siinä sinua auttaa Tuntinetin lomakalenteri. Sieltä on haettavissa ja hyväksyttävissä koko henkilöstön lomatiedot. Ja saat sieltä myös kätevät raportit palkanlaskentaan =)


Pidetään myös kesälomalla huolta toisistamme, pidetään sopivasti turvaväliä ja pestään käsiämme.

Rentouttavaa lomaa!
keskiviikko 31. maaliskuuta 2021

Tietoturva


Oletko näin etätyön lisäännyttyä miettinyt yrityksen tietoturvaa töitä tehdessäsi, onko kaikki kunnossa tai tulisiko joltain osin tarkentaa joko käytäntöjä tai työlaitteiden tietoturvaa.

Tietoturvan tulisi olla aina kaikilla kunnossa sekä toki muistaa ottaa huomioon tietoturvallinen asioiden käsitteleminen. 


Vinkkinä aika-ajoin läpikäytäviin perusasioihin:


 • tietojen turvallinen säilytys ja lähetys
 • turvallinen laitehallinta
 • työntekijän oikeat käyttöoikeudet
 • käytä vahvoja salasanoja
 • monivaiheinen kirjautuminen.

Entä miten Tuntinetissä on huomioitu tietoturva?


Meillä Tuntinetissä jokainen Tuntinettiin perustettu käyttäjä saa omat henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään ja kertakäyttöinen salasana tulee vaihtaa ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Yritykselle voi myös asettaa asetuksella että vaaditaan vahvoja salasanoja.

Voit myös erotella Tuntinetti-tilin käyttäjät pääkäyttäjiin ja normaalikäyttäjiin. Vielä suuremmassa yrityksessä työnjakoa voidaan helpottaa jakamalla myös yksikkökohtaisia käyttövaltuuksia, eli voidaan antaa esimiehelle oikeuksia tiettyihin osa-alueisiin.

Tuntinettiä käytettäessä selaimen HTTPS-yhteys on suojattu pankkienkin suosimalla SSL-salauksella. Lisäksi järjestelmässä on aikakatkaisu eli käyttäjän automaattinen uloskirjautuminen kun Tuntinettiä ei ole hetkeen käytetty.

Voit myös valita lisäominaisuuksista monivaiheisen kirjautumisen. Kaksivaiheisella tunnistautumisella voit paremmin suojata tärkeimpien työntekijöiden tilit. Kirjautumisen aikana työntekijä saa tekstiviestillä koodin jolla työntekijä pääsee kirjautumaan tililleen.


Tietoturvallista asioiden käsittelyä!