perjantai 30. syyskuuta 2022

Palkkalaskelmat yhdellä klikkauksella- tarua vai totta?

 

Kyllä se onneksi totta on.


Meillä tämän blogin kirjoittajilla on vuosien kokemus palkanlaskennan tehtävistä. Tiedämme, kuinka hankalaa voi olla laskea tunti-, urakka- ja kuukausipalkkoja, lomarahoja, pekkasia, sairauslomakorvauksia jne. Entä sitten aineistojen sisäänluvut palkanlaskentaan, kilometrikorvaukset, päivärahat, manuaaliset näpyttelyt… Tuntinetissä palkkalaskelmat valmistuvat kätevästi, suoraan työntekijän työaikakirjauksista, ja tosiaan vain yhdellä klikkauksella. 


Tuntinetin kautta pystyy hoitamaan yrityksen palkanlaskennan kaikkine yksityiskohtineen. Tuntinetin TES-tulkki tuntee kaikki Suomessa käytössä olevat yleissitovat työehtosopimukset (ja paikallisetkin sopimukset hoituvat tarvittaessa). Tuntinetti osaa automaattisesti ottaa huomioon ne työehtosopimuksen kohdat, joilla on vaikutusta palkanlaskentaan. Palkanmaksun saa myös ottamaan automaattisesti huomioon työtuntien mukaiset ennakonpidätykset, vakuutusmaksut ja muut työnantajan sivukulut.


Tuntinetissä työntekijän kirjaamat tunnit voi klikkauksella siirtää suoraan palkanlaskentaan, josta ne voi edelleen lähettää pankkiohjelmaan maksettavaksi. Tuntinetin avulla tekee kätevästi myös kustannuspaikoittain kohdennetut raportit kirjanpidon käyttöön ym. hyödyllistä. Ei tarvita muita ohjelmia tai edes Excel-taulukoita. Tuntinetti riittää.


Verkkopalkka

Kun palkkalaskelmat toimitetaan Tuntinettiin, toimitus on kätevää ja nopeaa, tietoturvaa unohtamatta! Työntekijä löytää palkkalaskelman omien tunnusten takaa ja kaikki toimitetut palkkalaskelmat ovat arkistoituna yhteen paikkaan. Palkkalaskelmat löydät Palkanlaskenta - välilehden alta, ja voit hakea ja selata niitä halutuilta maksupäiviltä. Saat sen itse myös tarvittaessa tulostettua:
Kyllä, kaikki voi tosiaan mennä näin kätevästi.Videon kesto on vähän alle viisi minuuttia ja siinä ajassa ehditään käydä läpi kaikki oleellinen.


Tuntinetti maksuttomaan koekäyttöön


Kiinnostuitko? Jos haluat tutustua Tuntinettiin, onnistuu se kätevästi rekisteröitymällä käyttäjäksi täällä. Meillä on 30 päivän ilmainen kokeiluaika. Koeajalla kaikki Tuntinetin toiminnot ovat käytössäsi maksutta. Maksulliset ominaisuudet ostetaan meillä aina ennen niiden käyttöä. 30 päivän jälkeen maksulliset ominaisuudet yksinkertaisesti lakkaavat toimimasta, mikäli et ole vielä päättänyt niitä ostaa - mitään yllätyslaskuja sinulle ei ole tulossa. Ja jos haluat tilata meiltä etädemon Tuntinetin palkanlaskentaan, se onnistuu osoitteessa asiakaspalvelu@tuntinetti.fiasiakaspalvelu@tuntinetti.fi


perjantai 12. elokuuta 2022

Käyttäjätunnusten ja salasanojen viidakossa

Lomat on pidetty ja edessä on siis paluu arkeen. 

Usein sanotaan, että lomasi on ollut onnistunut, jos olet unohtanut käyttäjätunnuksesi ja salasanan loman aikana. Sanonnassa on vinha perä. Onneksi meillä on tietokoneet, joille voimme huoletta tallentaa nämäkin muistiin, ensin tarvitsee vain muistella koneen käyttäjätunnukset. Tietoturvaanhan me kaikki luotamme. Vai oletko kirjannut tunnukset Post-it lapulle ja lappu on ns. varmassa tallessa, jolloin sitä etsiessä kuluukin sitten ensimmäisen työpäivän aamu? 

Oli niin tai näin, oletko koskaan laskenut, kuinka monta käyttäjätunnusta tai salasanaa sinun pitäisi muistaa? On puhelimen pin-koodit, tietokoneen tunnukset, facebookit, sähköpostista ja pankkitunnuksista nyt puhumattakaan….  Ja mitä useampi palvelu, sitä useampi muistettava yhdistelmä. Nämä ovat niitä meidän arkielämämme tunnuksia, jotka nyt vain tulee muistaa, jotta asioiden hoitaminen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

Mikä sitten voisi helpottaa tätä käyttäjätunnusten ja salasanojen viidakkoa? 

Useassa järjestelmässä käyttäjätunnusta ei tarvitse keksiä itse, koska tunnus on käyttäjän eli sinun sähköpostiosoitteesi. Siinä on jo ensimmäinen helpotus luomisen tuskaan =) On monia järjestelmiä, jotka luovat käyttäjätunnuksen joistakin käyttäjää koskevista tiedoista. Ja toista samanlaista tunnusta ei voi olla, käyttäjätunnus on aina uniikki. Näin sinun harteillesi jää vain salasanan muodostaminen.

Helpottaaksemme tätä arkeen astumista kokosimme hieman yleisiä vinkkejä uuden salasanan muodostamiseen, vaikkapa sen loman aikana unohtuneen tilalle:

 • Valittu sana on enemmän kuin 8 merkkiä - mitä pidempi salasana, sen parempi.
 • Sana ei sisällä omia henkilökohtaisia tietoja, kuten omaa, lapsen tai lemmikin oikeaa nimeä tai yritystietoa.
 • Uusi salasana poikkeaa aiemmin käytetystä salasanasta.
 • Sana sisältää isoja ja pieniä kirjaimia ja/tai numeroita sekä erikoismerkkejä. 
 • Salasana on muistettavissa, jotta sitä ei tarvitse kirjoittaa muistiin.
 • Älä jaa salasanaasi muille.
 • Älä käytä samaa salasanaa useammassa eri palvelussa.
 • Käytä kaksivaiheista tunnistautumista, jos sellainen on mahdollista.

Mutkatonta arkeen astumista!keskiviikko 27. heinäkuuta 2022

Tunti tunnista, vaiko sittenkin korotettuna?

 

Niin, miten tämä nyt menikään? Työnantajan on hyvä tuntea ylityön määritelmän lisäksi myös monelle vieraampi lisätyön määritelmä ja se, mikä ero niillä on. Tiedätkö sinä, miten ylityötä ja lisätyötä seurataan? Entä voiko samoja asioita soveltaa sekä täysi-ikäisiin työntekijöihin että alle 18-vuotiaisiin?

Otimme pykälät syyniin ja kokosimme tähän artikkeliin hieman tietoa siitä, millä ehdoilla työnantaja voi teettää yli- ja lisätyötä työntekijöillään, millaista korvausta niistä täytyy maksaa ja miten työntekijän oikeudet ja ikä tulevat huomioiduiksi.

Yleinen ohjenuora on, että ylityöksi lasketaan se tehdyn tuntimäärän osa, joka ylittää työaikalaissa tarkoitetun säännöllisen työajan enimmäismäärän. Ero ylityön ja lisätyön välillä syntyy siis siitä, tehdäänkö työ säännöllisen työajan puitteissa vai ei.

Ylityö on säännöllisen työajan lisäksi tehtyä työtä. Lisätyötä taas on sovitun työajan ylittävä työ, joka kuitenkin on edelleen lainmukaisen säännöllisen työajan sisällä. Sekä lisätyötä että ylityötä tehtäessä tarvitaan työnantajan aloite ja työntekijän suostumus. Molemmissa tapauksissa myös työntekijän lepoajoista täytyy huolehtia työaikalain asettamien vaatimusten mukaan.

Mitä on lisätyö?

Lisätyötä on työ, jota tehdään työnantajan aloitteesta ja sovitun työajan lisäksi, mutta joka ei kuitenkaan ylitä laissa säädettyä säännöllistä työaikaa. Kuten tiedämme, lakisääteistä säännöllistä työaikaa lyhyempi työaika voi perustua joko työnantajan ja työntekijän tekemään keskinäiseen työsopimukseen tai työehtosopimukseen.

Esimerkki lisätyön laskennasta

Jos työntekijä on osa-aikainen ja hänen kanssaan on sovittu säännölliseksi työajaksi kuusi tuntia päivässä, mutta työnantaja ja työntekijä sopivatkin, että työntekijä tekee kahdeksan tunnin työpäivän, lisätyöksi lasketaan sovitun työajan ja tehdyn työn erotus eli kaksi tuntia.

Lisätyön tekemisestä voidaan sopia erikseen työsopimuksessa, ylityön tekemisestä ei. Jos  lisätyöstä ei ole työsopimuksessa erikseen sovittu, tulee myös lisätyön tekemiseen saada aina työntekijän suostumus. 

On hyvä huomata, että nuori työntekijä eli 15–18-vuotias ei saa tehdä töitä yli yhdeksää tuntia vuorokaudessa tai 48:aa tuntia viikossa. Työehtosopimuksissa on voitu erikseen sopia lyhyemmistä työajoista, jo työntekijä on alaikäinen. Jos nuori työntekijä on oppisopimuskoulutuksessa, opiskelijan koulutukseen kuluva aika ja työaika lasketaan yhteen. Niiden summa ei saa ylittää kahdeksaa tuntia vuorokaudessa tai 40:ää tuntia viikossa.

Lisätyöstä maksettava korvaus

Työaikalain mukaan lisätyöstä kuuluu aina maksaa vähintään sama palkka kuin säännölliseltä työajalta. Siitä maksettava korvaus on mahdollista myös vaihtaa vastaavaan vapaa-aikaan joko osittain tai kokonaan.

Lisätyön korvaamisesta vapaana löytyy poikkeavia määräyksiä eri työehtosopimuksissa, joten nämä kannattaa tarkistaa työehtosopimukselta varmuuden vuoksi. 

Mitä on ylityö?

Jos työ ylittää työaikalaissa tarkoitetun säännöllisen työajan enimmäismäärän, se lasketaan ylityöksi. Säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä kuitenkin vain silloin,kun sitä tehdään työnantajan aloitteesta ja työnantajan hyväksynnällä.

Ylityön teettäminen edellyttää aina myös työntekijän suostumuksen, joka annetaan joka kerta tapauskohtaisesti. Työnantaja ei siis voi edellyttää työntekijöitä tekemään ylityötä jatkuvasti. Myöskään työntekijä ei voi työsopimuksella sitoutua tekemään ylityötä aina tarvittaessa.

Ylityön käsittely

Ylityö jaetaan vuorokautiseen ja viikoittaiseen ylityöhön. Vuorokautista ylityötä on se työaika, joka ylittää työaikalaissa säädetyn vuorokautisen säännöllisen enimmäistyöajan. Vastaavasti viikoittaisesta ylityöstä puhutaan, kun työaika ylittää niin ikään laissa säädetyn viikoittaisen säännöllisen enimmäistyöajan. 

Esimerkki ylityön laskennasta

Oletetaan, että työntekijä on työskennellyt arkena ma - pe 8 tuntia päivässä eli yhteensä 40 tuntia viikossa, ja työskentelee sen lisäksi vielä 10 tuntia lauantaina. Tästä tuntimäärästä ensimmäiset 8 tuntia on viikoittaista ylityötä ja sitä seuraavat kaksi tuntia ovat vuorokautista ylityötä. Vuorokautista ylityötä ei siis lasketa mukaan viikoittaiseen ylityöhön.

Ylityön määrä ja seuranta

Lain mukaan ylityötä saa teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Tämän toteutumista voit kätevästi seurata Tuntinetin perusominaisuuksiin sisältyvästä seurannasta, jonka löydät Palkanlaskennan työaikaraportit - näkymästä:

Tarkistathan myös työehtosopimukset, koska niissä voi olla laista poikkeavia määräyksiä. 

Yhden kalenterivuoden aikana ylityötä saa teettää maksimissaan yhteensä enintään 250 tuntia. Nuorilla 15-18-vuotiailla työntekijöillä ylityön maksimimäärä on 80 tuntia vuodessa.

Jos ylityön enimmäismäärä täyttyy, voidaan tarvittaessa tehdä paikallinen sopimus lisäylityöstä. Lisäylityön enimmäismäärä on 80 tuntia kalenterivuodessa ja sopimus lisäylityön tekemisestä kannattaa tehdä kirjallisesti.

Ylityöstä maksettava korvaus

Ylitöistä maksetaan erillistä korvausta, jonka suuruus määritellään työaikalaissa. Myös työehtosopimuksessa määritellään usein tarkennuksia korvauksiin, joten tämäkin on hyvä tarkistaa työehtosopimukselta.

Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahden ensimmäisen tunnin osalta 50 prosentilla korotettua palkkaa, ja kaksi tuntia ylittävältä osalta palkka maksetaan 100 prosentilla korotettuna. 

Viikoittaisesta ylityöstä puolestaan maksetaan työaikalain mukaan 50 prosentilla korotettua palkkaa. Usein työehtosopimuksessa on viikkoylityön korvaus kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosenttia korotettua palkkaa ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettua palkkaa. Jaksottaisesta ylityöstä maksetaan korvaus, kun jaksottainen työ ylittyy.

Tuntinetissä ylitöiden käsittely tapahtuu automaattisesti työntekijän työaikakirjauksista, kunhan ylityömääräys on asianmukaisesti annettu.


maanantai 20. kesäkuuta 2022

Osuuskunnat ja tilitoimistot, sähköinen työajanseuranta avuksi

Tässä kesäisessä blogikirjoituksessamme pohdimme hieman sähköisen työajanseurannan hyötyjä osuuskuntien ja tilitoimistojen maailmassa, joista meillä on kokemusta.

Taloushallinto numeroineen on usein vieras alue erityisesti luovien alojen osuuskunnille. Homma mutkistuu entuudestaan, jos osuuskunnalla on urakkatöitä tekeviä keikkatyöläisiä ja sekä kuukausipalkkaisia että tuntipalkkaisia työntekijöitä.

Osuuskunnalla ei välttämättä ole omia toimitiloja, joten sosiaalinen kontrolli ei pelaa. Tuntikirjaukset ja osto- ja myyntilaskut toimitetaan osuuskunnan talousvastaavaksi valitulle henkilölle miten sattuu (ja milloin sattuu), osa sähköisesti, osa postitse, osa skannattuina, osa vinosta otettuina tärähtäneinä kännykkäkuvina.

Osassa skannauksista laskun viitenumeron päälle on lätkäisty post-it-lappu. Joukossa on hailakoita kuitteja ostoksista ja osassa laskuista loppusumma heittää vähän. Osa porukasta ei ole muistanut tarkistaa kilometrikorvauksensa suuruutta ajantasaiseksi. Ja aika sen kuin rientää. Kääk! Edelleen ajatus alvipäivästä nostaa kylmän hien pintaan.

Tästä läjästä pitää sitten koostaa palkkoihin ja veroihin liittyvä kirjanpito tilitoimistoille. Aineistoa joutuu skannaamaan, kuvia terävöittämään ja pienentämään, tarkistamaan asioita puhelimitse jne. ja vahtimaan tiliotteita haukan lailla. Yleensä aineisto onkin sitten hieman myöhässä.

Ei siis ihme, että monet tilitoimistot vähän vieroksuvat osuuskuntia. Jos osuuskunnan aineisto tulee ajoissa, sitä pitää käsitellä. Jos se tulee myöhässä, tilitoimistolle tulee hirveä kiire tarkistaa se. Kirjanpitolasku kasvaa ja pahimmassa tapauksessa osuuskunta etsii uuden tilitoimiston tai tilitoimisto ilmoittaa, ettei rupea enää säätämään mitään ko. osuuskunnan kanssa.

Laskurit ja ohjelmat avuksi

Tuntinetin työaikalaskurista ja viitenumerolaskurista olisi tuolloin ollut hyötyä. Nyttemmin viisastuneena voinkin suositella niitä osuuskuntien käyttöön. Ne ovat vieläpä ilmaisia.

Entä sitten muu osuuskuntien talous- ja henkilöstöhallintopuoli?  On nykypäivää käyttää valmiita ohjelmia, joiden avulla palkanlaskenta ja kirjanpito hoituvat siististi ja jota voi käyttää laskutukseenkin. Osuuskunnan ei tarvitse enää paimentaa ja patistaa jäseniä toimittamaan kirjauksensa ajoissa.

Osuuskunnat säästävät rahaa, kun tilitoimistokulut ovat ennakoitavissa ja tilitoimistot puolestaan uskaltavat ottaa asiakkaikseen osuuskuntaväkeäkin. Puhelinhippa ja selvitystilit vähenevät, elleivät suorastaan lopu. Osuuskunnan ei tarvitse pitää kriisipalaveria kuukauden välein ainakaan taloushallinnon takia. Ja jep, tämä ei ole unta vaan totista totta.

Sähköisen työajanseurannan hyödyt

Maailma digitalisoituu hurjaa vauhtia ja vauhdissa on hyvä pysyä kärryillä. Monet digitaaliset palvelut nimittäin helpottavat arkea huomattavasti, oli kysymys sitten jumppatunnin varaamisesta ja maksamisesta tai laskujen hoitamisesta.

Tuntinetti, kuten muutkin pilvipalvelut, on suunniteltu nimenomaan arkea helpottavaksi työkaluksi. Järjestelmä toimii missä vain toimivan internetyhteyden avulla. Artesaanipuuseppä ja videokuvaaja voivat tehdä kirjauksensa kännykällään jo keikalla.

Tuntinetti ei siis ole sidottu tiettyyn paikkaan tai aikaan, voit työskennellä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Tuntinetin palvelut - rekrytoinnista palkanlaskentaan - löytyvät saman järjestelmän sisältä. Näin ei tarvitse täytellä eri lippulappusia tai Exceleitä ja kierrättää samoja kirjauksia useampaan  järjestelmään tai tiedostoon.

Tuntinetti on all-in-one

Työntekijöiden työvuorosuunnittelu ja  työaikakirjaukset on helposti tarkistettavissa yhden näytön kautta, ja tarvittaessa tunnit voi vielä hyväksyttää asiakkaalla. Palkanlaskennan pohjana on esihenkilöiden hyväksymät tunnit, erillistä manuaalista syöttämistä ei tarvitse tehdä. Näin myös vältytään kirjausvirheiltä ja ylimääräisiltä näpyttelyiltä.

Ja mikä parasta, pääkäyttäjät, esihenkilöt samoin kuin työntekijä itse, voi reaaliajassa seurata tapahtumia Tuntinetistä.

Raportointi on kätevästi osana Tuntinetin perusominaisuutta, eli saat ajettua tallennetut tiedot Exceliin tai PDF:ksi. Valitset vain haluamasi aikavälin ja tadaa! Samoin järjestelmä toimii sähköisenä arkistointipalveluna, ei enää pölyisiä mappeja ja haalennutta mustetta. Post- it lapuista nyt puhumattakaan…

Myös integraatiot onnistuu niin palkanlaskentaan kuin laskutukseenkin, ei turhaa välikäsien kautta tapahtuvaa aineistojen käsittelyrumbaa.

Miten on, kuulutko sinä osuuskuntaan? Vai oletko tilitoimistoyrittäjä? Jos olet osuuskunnan jäsen tai tilitoimistoyrittäjä, olisiko tässä jotain sinulle? Tsekkaa, se ei velvoita sinua mihinkään. Tuntinettiin pääset tutustumaan täältä:https://www.tuntinetti.fi/Tyoajanseuranta/Esittely/Tyoajanseuranta_Tyovuorosuunnittelu_Palkanlaskenta_Palkkapalvelut

ja lataa itsellesi ilmainen Tuntitalkkarin opas:https://www.tuntinetti.fi/Tyoajanseuranta/Esittely/Kokemuksia/Tyoajanseurannasta/Lataa_Pikaopas

maanantai 23. toukokuuta 2022

Ainainen kiire

Tuntuuko sinusta, että jokainen vuosi on ruuhkavuosi? Tuntuuko, ettei aikaa ole riittävästi edes jokapäiväisiin asioihin, minkään uuden aloittamisesta nyt puhumattakaan? Tunne on tuttu useimmille meistä. Onneksi on olemassa keinoja vähentää kiireen tunnetta. Kannattaa kokeilla vaikka seuraavia.

1. Tavarapaljous kuriin

Heitä tai lahjoita pois turhat tavarat. Kierrätyskeskukset ja kirpputorit ottavat mielellään vastaan hyväkuntoista tavaraa. Vanhat romut taas joutavat roskiin. Siivouskin helpottuu yllättävän paljon, kun turha roina poistetaan nurkista. Kokeile vaikka konmaritusta ja osta uutta vain oikeaan tarpeeseen. Luontokin kiittää vastuullista kuluttajaa.

2. Elä hetkessä!

Jos olet jumissa eilisessä tai kannat huolta huomisesta, et ehdi nauttia tästä hetkestä. Olemalla läsnä tässä ja nyt saat varmemman olon siitä, että pystyt kyllä hallitsemaan juuri nyt käsillä olevat asiat. Jos murehdit asioita, jotka olisi pitänyt tehdä jo eilen tai stressaat huomisen töitä jo etukäteen, aivosi alkavat luulla, että koko vyyhti on selvitettävä aivan heti. Jos hetkessä eläminen tuntuu sinusta vieraalta tai hankalalta, voit vaikka osallistua mindfulness, eli tietoisuustaito-kurssille. Ilman kurssejakin pärjää, jo pieni kävely lähipuistossa tai -metsässä irrottaa sinut haasteista hetkeksi. Joko olet huomannut sini- ja valkovuokot? Nyt eletään niiden parasta kukkimisaikaa.  

3. Aikataulutus ja kalenterimerkinnät

Hälyttääkö kalenterisi tapahtumista ja tapaamisista koko ajan? Ovatko kaikki niistä oikeasti hyödyllisiä tai muuten mukavia, vai onko niiden joukossa pakkopullaa? Mitä jos poistaisit kalenterista kaikki ylimääräiset asiat, jotta voit keskittyä oikeasti tärkeisiin ja itsesi kannalta hyödyllisiin asioihin. Muista, että viikkoon olisi hyvä mahtua myös omaa aikaa. Voit halutessasi varata sille paikan kalenteriin, näin pidät huolta omasta jaksamisestasi.

4. Things to do

Kirjoita joka ilta lista, jossa on seuraavan päivän viisi tärkeintä hoidettavaa asiaa. Älä lannistu tai soimaa itseäsi, vaikket ehtisi tehdä niitä kaikkia. Huomennakin on päivä. Kirjoita joka ilta uusi lista ja siirrä edellisen illan listalta ensimmäiseksi ne asiat, jotka jäivät tältä päivältä rästiin. 

5. Ole itsellesi armollinen

Työkone kiinni, puhelin pöydälle ja perunoita kuorimaan, ennen kuin alkaa vanhempainilta, lasten kuljettaminen harrastuksiin tms. Mitä jos kokeilisit eineksiä, niissä on nykyään hyviä ja terveellisiä vaihtoehtoja? Voisiko kuljetuksia jakaa muiden vanhempien kanssa? Voisiko kumppanisi hoitaa osan töistä? Ole itsesi paras kaveri, älä orjapiiskuri!

6. Ennakoi!

Ennakointi on kiireen verivihollinen. Siispä ennakoi niin paljon kuin mahdollista. Laita seuraavan päivän vaatteet valmiiksi jo edellisenä iltana ja katso aikataulut valmiiksi, jos käytät julkista liikennettä. Jos liikut autolla, tarkista reitit seuraavan päivän tapaamisiin. Pakkaa kaikki tarvittava valmiiksi jo illalla.

7. Unohda multitaskaus

Onko sinulla taipumus tehdä useita asioita  samaan aikaan? Mitä jos keskittyisit yhteen asiaan kerrallaan ja veisit sen loppuun ja vasta sitten aloittaisit seuraavan? Valmiiksi saaminen parantaa mielialaa, joten seuraava työ sujuu hyväntuulisena.

8. Pysähdy

Kun kiire (tai sen tunne) on kovimmillaan, pysähdy hetkeksi. Neuvo voi kuulostaa älyttömältä, mutta se ei ole sitä. Kiire on loppujen lopuksi  vain tunne, josta on mahdollista päästä eroon. Kun annat aivoillesi hetken aikaa levätä, asiat päässäsi saavat  tilaa jäsentyä. Kokeile, huomaat kyllä eron! Muutaman minuutinkin tauon jälkeen on helpompi käydä käsiksi odottaviin tehtäviin. Mitä jos vaikka keittäisit kupillisen lempiteetäsi ja joisit sen rauhassa.

9. Lopeta vertailu

Onko sinulla tapana vertailla itseäsi muihin ja tekemiäsi asioita muiden tekemisiin?  Jos on, luovu tästä tavasta. Somessa on helppo näyttää tehokkaalta ja järjestelmälliseltä, mutta totuus on toinen. Kukaan ei meditoi, jumppaa, poimi korvasieniä, askartele lasten kanssa ja kokeile uutta pastareseptiä samaan aikaan, vaikka siltä postausten perusteella näyttäisikin. Myös töissä ihmiset kertovat onnistumisistaan, eivät epäonnistumisista tai siitä, kuinka monta yritystä onnistumiseen tarvittiin. Älä siis vertaa itseäsi supersuorittajiin tai epärealistisiin somen kiiltokuviin, vaan keskity parantamaan omaa hyvinvointiasi. Kiitä itseäsi omista onnistumisistasi, osta itsellesi vaikka kukkia hyvin hoidetun työn jälkeen.

10. Opettele sanomaan ei

Eräs markkinointiguru sanoi, että suomen kielen kaunein sana on ei. Kun opit sanomaan ei, annat samalla mahdollisuuden niille asioille, joille haluat sanoa kyllä. Älä tee kompromisseja oman hyvinvointisi kustannuksella, jos suinkin voit välttää sen. 

tiistai 19. huhtikuuta 2022

Lomavuodenpäätös - palkanlaskijan painajainen(ko)

“Oliko teistä joku huhtikuun vaihteessa lomilla”, kysyy tiiminvetäjä kireän oloisena. 

“Minä ajattelin olla!” huudahtaa Eija ja samalla vinkkaa Katille silmää. “Niin, minä taidan tänä vuonna olla se, joka tekee pitkät päivät”, Kati huokaa takaisin. “Niinhän me viime keväänä sovimme”, Eija virnistää. “Joo, hyvin muistan… Huokaisen sitten vappuna”, Kati naurahtaa. 

“Jos yhtään helpottaa, niin päivitin lomavuoden päätökselle tarkistuslistan, käys kurkkaa”, Eija hihkaisee pöytänsä takaa. Kati silmäilee listan, ja hyvältä näyttää. 


Mukana on muun muassa lomavuoden aikana:


 • aloittaneet ja lopettaneet

 • pitkään poissa olleet

 • tilastopalkkalajien tarkistaminen

 • loma-ansioiden kerryttäminen

 • tuntipalkkaisten laskentasäännöt

 • kuukausipalkkaisten laskentasäännöt

 • työehtosopimusten vuosilomalaskennat

 • lomautukset

 • lisävapaapäivät

 • muut huomioitavat

 • lopuksi saldojen päivittäminen koko henkilöstölle.


Kuulostaako tutulta? Miten teidän firmassa hoidetaan lomavuodenvaihde?


Lomavuoden päätös, tuo palkanlaskijan painajainen? On tosiaan käytävä läpi lomanansaintasäännöt, laskettava lomavuoden ajalta täydet lomanansaintakuukaudet ja niille kertyneet lomapäivät, tarkistettava pitkät poissaolot, päivitettävä tilastopalkkalajien kertymät työntekijöille, jos jollain puuttuu, tai lisättävä laskennallinen lomapalkka….


Mutta tiedätkö mitä? Tätä painajaista ei välttämättä tarvitse kokea!


Nimittäin jos käytössä on Tuntinetti, niin Tuntinetissä sinun ei tarvitse tehdä erillistä lomavuoden päätöstä, silloin kun Tuntinetin lomalaskenta (lisäominaisuus) on käytössä. Tuntinetin vuosilomalaskenta laskee työntekijöiden ansaitsemat vuosilomat ja lomapalkkavaraukset automaattisesti, tarvittaessa jopa juoksevat arviot ympäri vuoden.Mitä huomioitavaa tässä lisäominaisuudessa on?


Periaatteessa vain ajoitus! Jos aktivoit automaattisen vuosilomalaskennan ensimmäisen kerran kesken lomanansaintavuoden (esim. 1.4.2021 - 31.3.2022), niin laskentojen täsmääminen edellyttää, että työntekijöiden työaikakirjanpito on Tuntinetissä paikkansapitävä vähintään lomavuoden alusta (esim. 1.4.2021) lähtien. 


Tämä johtuu siitä, että vuosiloman ansainta (ja joissain tilanteissa myös lomapalkka) määräytyy lomanansaintavuoden työssäolon perusteella, jolloin mikäli työntekijältä puuttuu työaikamerkintöjä lomavuoden ajalta, lomapäivät (ja mahdollisesti myös lomapalkka) vastaavalta ajalta jää ansaitsematta.


Pääset tutustumaan kokonaisuudessaan Tuntinetin vuosilomalaskennan käyttöönottoon ja asetuksiin Vuosilomat-ohjeistamme.


Silkkaa ajan ja hermojen säästöä!maanantai 21. maaliskuuta 2022

Siirtyminen kesäaikaanOn jälleen kellonsiirtojen aika käsillä, hurjaa vauhtia kesää kohti mennään siis!

Kesäaika alkaa maaliskuun viimeisenä sunnuntaina, jolloin kelloja siirretään tunti eteenpäin aamuyöstä kello 3.00. Tänä vuonna kesäaika alkaa lauantain 26. maaliskuuta ja sunnuntain 27. maaliskuuta välisenä yönä.

Miten kellonaikojen siirtäminen tapahtuu Tuntinetissä? Tarvitseeko työntekijän huomioida tämä leimatessaan tai työaikakirjauksissaan? Tai tuleeko vastuuhenkilön muokata työaikakirjauksia?

Ei tarvitse. 

Tuntinetti antaa kirjauksista kesäaikaan siirtymisen johdosta huomautuksen työntekijän työaikaraportilla, ja huomioi automaattisesti kesäaikaan siirtymisen työajassa.


Kätevää!