torstai 22. helmikuuta 2024

Mitä on työntekijäkokemus eli Employee Experience?

Työntekijäkokemus (Employee Experience, EX) on noussut ansaitusti keskiöön, kun organisaatiot pyrkivät luomaan houkuttelevan, motivoivan ja tuotteliaan työympäristön. Tämä ei ole vain trendi, vaan oikeastaan välttämättömyys, koska kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy ja työvoima odottaa työnantajaltaan enemmän kuin ennen. 

Tässä blogikirjoituksessa pohdimme syitä siihen, miksi työntekijäkokemus on niin tärkeä asia, ja miten voit rakentaa vahvan työntekijäkokemuksen organisaatiossasi.

Miksi työntekijäkokemus on ratkaiseva?

Työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan organisaation tehokkuuteen, sitoutumiseen ja maineeseen. Tyytyväiset työntekijät ovat tuottavampia, sitoutuneempia ja todennäköisemmin pysyvät organisaatiossa pitkään. Positiivinen työntekijäkokemus vaikuttaa myös suoraan asiakaskokemukseen, mikä puolestaan vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiin.

Millä tavalla työnantaja voi rakentaa vahvan työntekijäkokemuksen? Tässä on kolme avaintekijää.

Johtajuus ja viestintä

Johtajien rooli on kriittinen työntekijäkokemuksen luomisessa. Johtajien on oltava näkyviä, heidän on kuunneltava työntekijöitä ja osoitettava aitoa kiinnostusta heidän hyvinvointiinsa. Selkeä viestintä organisaation tavoitteista ja arvoista auttaa luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Koulutus ja kehittäminen

Työntekijät haluavat jatkuvaa oppimista ja mahdollisuuksia kehittää taitojaan. Siksi organisaatioiden on panostettava koulutusohjelmiin, mentorointiin ja mahdollisuuksiin kehittyä uralla. Tällä tavoin työntekijät kokevat olevansa arvostettuja ja osa organisaation tulevaisuutta.

Työympäristö ja joustavuus

Fyysinen ja virtuaalinen työympäristö vaikuttavat suuresti työntekijäkokemukseen. Modernit, viihtyisät työtilat, teknologian tehokas käyttö ja joustavat työajat luovat positiivisen ympäristön, jossa työntekijät voivat menestyä.

Käytännön vinkit vahvan työntekijäkokemuksen luomiseksi

  • Kerää säännöllisesti palautetta työntekijöiltä ja reagoi siihen avoimesti.
  • Luo kattava koulutusohjelma, joka tukee sekä ammatillista että henkilökohtaista kehittymistä.
  • Tarjoa joustavia työaikoja ja etätyömahdollisuuksia.
  • Panosta johtamiskoulutukseen ja kehitä avoimen viestinnän kulttuuria.


perjantai 19. tammikuuta 2024

Tehokkuutta ja tasapainoa: automatisoitu työvuorosuunnittelu menestyksen tukena

 

Nykyajan liiketoimintaympäristössä, jossa kilpailu on kovaa ja odotukset ovat korkealla, on tärkeää löytää tapoja tehostaa työvoiman hallintaa. Yksi tehokas ratkaisu tähän on automatisoitu työvuorosuunnittelu, joka tarjoaa lukuisia etuja sekä yrityksille että niiden arvokkaille työntekijöille. Tässä blogipostauksessa tarkastelemme syvällisemmin sitä, kuinka automatisoitu työvuorosuunnittelu voi olla avain menestykseen.

Tehokkuus ja säästöt

Automatisoitu työvuorosuunnittelu vapauttaa aikaa ja resursseja, jotka voivat muuten kulua manuaaliseen suunnitteluun ja muihin säätöihin. Ohjelmistot, kuten Tuntinetti, voivat ottaa huomioon monimutkaisetkin tekijät, kuten työntekijöiden taidot, työvuorotoiveet, käytettävissä olevan työajan ja lakien asettamat rajoitukset. Tämä mahdollistaa tehokkaamman resurssien käytön ja auttaa vähentämään ylimääräisiä kustannuksia. Hyvällä järjestelmällä voit suunnitella työvuorot vaikka vuodeksi eteenpäin ja huomioida vain eteen tulevat muutostilanteet, kuten poissaolot ja lomat.

Työntekijöiden tyytyväisyys ja sitoutuminen

Automaattisesti luodut työvuorot voivat tuoda mukanaan läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta työntekijöiden keskuudessa. Järjestelmä pystyy jakamaan vuorot tasaisesti ja huomioimaan henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet. Kun vuorot on helppo suunnitella ja ne ovat näkyvissä työntekijöille, läpinäkyvyys kasvaa. Tämä taas johtaa tyytyväisiin työntekijöihin, jotka voivat paremmin hallita työ- ja vapaa-aikaansa. Tyytyväiset työntekijät puolestaan ovat sitoutuneempia ja tuottavampia.

Vähemmän virheitä, enemmän joustavuutta

Manuaalinen työvuorosuunnittelu voi altistaa inhimillisille virheille, kuten virheellisille laskuille tai epätarkoituksenmukaisille vuorotoiveille. Excel-kaavaan pujahtaneella virheellä voi olla isoja seurauksia, kun esimerkiksi lasketaan erilaisia lisiä. Automatisoitu järjestelmä vähentää näitä riskejä merkittävästi ja varmistaa, että työvuorot täyttävät sekä yrityksen että työntekijöiden tarpeet. Lisäksi automatisoidut järjestelmät mahdollistavat nopeat muutokset tarvittaessa, mikä tuo joustavuutta liiketoimintaan. 

Ennustettavuus ja raportointi

Automaattiset työvuorosuunnittelujärjestelmät voivat tuottaa monipuolisia raportteja ja analyysejä, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään paremmin työvoimansa käyttöä. Tämä ennustettavuus mahdollistaa pitkän aikavälin suunnittelun ja auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä tulevaisuutta varten.

Työelämän tasapaino

Työntekijöiden hyvinvoinnilla on suora vaikutus yrityksen menestykseen. Automaattinen työvuorosuunnittelu voi auttaa tasapainottamaan työ- ja vapaa-aikaa, mikä puolestaan ​​johtaa tyytyväisiin, motivoituneisiin ja terveisiin työntekijöihin. Tämä voi olla kilpailuetu yrityksille, jotka pyrkivät houkuttelemaan ja pitämään kiinni parhaista osaajista.

Yhteenvetona automatisoitu työvuorosuunnittelu on investointi, joka voi tuoda mittavia etuja sekä yrityksille että niiden työntekijöille. Tehokkuuden lisääntyminen, työntekijöiden tyytyväisyys, virheiden vähentyminen ja joustavuuden lisääminen ovat vain muutamia niistä monista hyödyistä, jotka voivat edistää organisaation pitkäaikaista menestystä. 


perjantai 22. joulukuuta 2023

Onnea uudelle vuodelle 2024!


Tämän vuoden viimeisten päivien kajastaessa horisontissa on aika sulkea tämän vuoden luku ja kääntää katse kohti tulevaa vuotta. Vuosi 2023 on ollut monin tavoin tapahtumarikas, ja me Tuntinetissä olemme olleet innokkaina mukana tässä matkassa!

Kuluneen vuoden aikana olemme tehneet paljon työtä uusien rajapintojen parissa, rikastuttaneet järjestelmäämme uusilla lisäominaisuuksilla, sekä päivittäneet työehtosopimuksia ja vuosilomaehtoja.

Olemme järjestäneet lukuisia webinaareja ja koulutuksia sekä tiivistäneet yhteistyötä eri tilitoimistojen kanssa. Kaiken tämän keskiössä on ollut pyrkimyksemme palvella teitä, arvoisia asiakkaitamme.

Haluamme sydämellisesti kiittää jokaista asiakastamme ja yhteistyökumppaniamme antoisasta vuodesta. Yhteistyönne on meille kunnia-asia, ja olemme kiitollisia siitä, että olette valinneet meidät matkakumppaneiksenne. 

Olemme täällä teitä varten, ja tulemme jatkamaan työtämme tarjotaksemme teille entistäkin parempia ratkaisuja ja palveluita.

Näin uuden vuoden kynnyksellä haluamme lähettää teille lämpimät terveiset ja onnentoivotukset. Olkoon vuosi 2024 täynnä iloa, menestystä ja uusia mahdollisuuksia. Yhdessä voimme tehdä siitä vuoden, joka jää mieleen positiivisena käännekohtana.

Kiitos, että olette olleet mukana kanssamme vuonna 2023. 

Onnellista ja menestyksekästä uutta vuotta 2024!

maanantai 18. joulukuuta 2023

Palkanlaskennan taikaa: Joulunpyhät työelämässä

 

Joulunpyhät tuovat mukanaan iloa, yhdessäoloa ja odotettuja hetkiä levon äärellä. Työelämässä tämä aika merkitsee kuitenkin pientä pohdintaa palkanlaskennan parissa. Miten käsitellä arkipyhiä, ja miten varmistaa, että palkanlaskenta sujuu jouhevasti joulunpyhien aikaan?

Arkipyhät ovat usein päiviä, jolloin työntekijät ovat ansainneet lepoa ja rentoutumista. Palkanlaskennassa on tärkeää ottaa huomioon nämä vapaapäivät ja varmistaa, että työntekijät saavat oikean palkan myös arkipyhien osalta. Monissa maissa työntekijöillä voi olla oikeus ylimääräiseen korvaukseen arkipyhinä tehdystä työstä. Myös Suomessa tämä sisältyy joihinkin työehtosopimuksiin. 

Joulunaika tuo mukanaan useita arkipyhiä, ja tämä saattaa vaikuttaa myös palkanmaksun aikatauluun. On tärkeää varmistaa, että palkat maksetaan ajallaan ja huomioidaan mahdolliset muutokset normaaliin palkanmaksurytmiin. Työntekijöiden odotukset ja tarpeet kannattaa ottaa huomioon, kun viestitään palkanmaksun aikataulusta.

Joulunpyhät voivat tuoda mukanaan myös poikkeuksellisia työaikoja ja joustoja. Joillakin yrityksillä on mahdollisuus tarjota työntekijöilleen joustavia työaikoja tai etätyömahdollisuuksia joulunpyhien aikaan. Palkanlaskennan näkökulmasta on tärkeää pitää kirjaa kaikista mahdollisista muutoksista työaikoihin ja palkanmaksuun liittyen.

Joulunpyhät voivat vaikuttaa myös lomarahaan ja mahdollisiin lisäetuuksiin, joita työntekijät odottavat. On tärkeää varmistaa, että lomarahat ja muut lisäedut lasketaan oikein myös arkipyhinä tehdystä työstä. Tämä voi vaatia tarkempaa seurantaa ja sisäistä viestintää työntekijöille. 

Joulunpyhien aiheuttamat palkanlaskennan lisähaasteet voivat tuntua monimutkaisilta, mutta useat modernit palkanlaskentajärjestelmät, kuten Tuntinetti, tarjoavat tähän automatisoituja ratkaisuja. Hyödyntämällä palkanlaskennan automaatiota voidaan varmistaa tarkkuus ja tehokkuus myös kiireisimpinä aikoina.

Joulunpyhät ovat rentoutumisen ja yhdessäolon aikaa, ja oikeanlainen palkanlaskenta voi auttaa varmistamaan, että kaikki voivat nauttia rauhallisista hetkistä ja ansaitusta levosta. 

Toivotamme kaikille iloista joulun odotusta ja sujuvaa palkanlaskentaa!maanantai 27. marraskuuta 2023

Tietoinen (työ)hyvinvointi harmauden keskellä

 

Marraskuu tuo mukanaan pimeämmät päivät, sateet, ja kasvavan kylmyyden, mikä vaikuttaa työntekijöiden mielialaan ja energiatasoihin, joillakin voimakkaastikin, toisilla vähemmän. Työpaikan työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen voi olla erityisen tärkeää tällaisina aikoina. Tässä blogikirjoituksessa jaamme vinkkejä ja käytännön neuvoja siitä, miten voit panostaa työhyvinvointiin marraskuussa.


Valoa harmauden keskelle


Valaise työympäristöä, niin valaiset samalla mielialaasi. Pimeät päivät voivat vaikuttaa mielialaan. Käytä tehokasta valaistusta työpaikalla, ja harkitse luonnonvalon aallonpituuksia käyttävien lamppujen käyttöä. Myös viherkasvit voivat tuoda piristystä toimistolle edellyttäen, että niistä muistetaan pitää huolta. Joissakin yrityksissä on käytössä kokonainen viherseinä.


Tauota työpäivääsi


Säännölliset tauot ja liikunta tuovat uutta virtaa työpäivän keskellä. Kannusta työntekijöitä pitämään lyhyitä taukoja päivän aikana. Taukojen aikana he voivat venytellä, kävellä lyhyen lenkin tai tehdä hengitysharjoituksia pitääkseen mielen ja kehon virkeänä. Jo muutama jumppaliike toimistotuolissa tehtynä parantaa verenkiertoa ja virkistää väsyneitä hartioita.


Teemakuukausi


Miten olisi marraskuulle oma teema?  Voitte luoda marraskuulle teeman, kuten "Hyvinvointi ja kiitollisuus" tai jokin muu teille sopiva myönteinen teema. Järjestä tiimipalavereja tai aktiviteetteja, jotka liittyvät teemaan ja auttavat työntekijöitä tuntemaan itsensä arvostetuiksi.


Sää on asennekysymys


Kun on sopiva ulkovaatetus, sää on (lähes) asennekysymys. Muistuta työntekijöitä varautumaan sateiseen, liukkaaseen ja kylmään säähän. Suosittele heitä pitämään sateenvarjoja, valitsemaan jäisille kaduille sopivat jalkineet ja pukeutumaan lämpimästi, jotta he voivat tuntea olonsa mukavaksi myös huonoissa sääolosuhteissa.


Liikuntaa päivän keskelle


Voiko työpäivän katkaista liikunnalla? Voit harkita järjestävän liikuntatunteja tai joogatunteja työpaikalla. Liikunta voi auttaa parantamaan fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Harkitse myös ohjattujen keppijumppatuokioiden järjestämistä vaikka kerran viikossa.


Välipalat


Tarjoa terveellisiä välipaloja, kuten hedelmiä ja pähkinöitä, työpaikalla. Ne voivat auttaa ylläpitämään energiatasoja ja vähentämään makeannälkää. Karkkiautomaatti on nopea, mutta lyhytvaikutteinen apu nuutuneisuuteen. Vitamiinipitoiset hedelmät pitävät porukkasi virkeämpänä.


Vuorovaikutus työyhteisössä


Kannusta vuorovaikutukseen! Luo uusia mahdollisuuksia työntekijöiden väliselle vuorovaikutukselle ja sosiaalisille aktiviteeteille, kuten lounasretkiä tai kahvitaukoja yhdessä. Piristäisikö vaikka käynti taidemuseossa tai joku joukkuepeli tunnelmaa näin marraskuussakin? 


Henkilöstökyselyistä hyödyllistä lisätetoa


Henkilöstökyselyt ja palautteet antavat hyvää lisätietoa työpaikalla. Kerää säännöllisesti työntekijöiltä palautetta työhyvinvoinnista ja tee tarvittavat muutokset niiden perusteella. Osoita, että kuuntelet työntekijöitä ja pidät heidän hyvinvointiaan tärkeänä. 


Marraskuussa työhyvinvoinnin tukeminen on erityisen merkityksellistä, kun sääolosuhteet voivat vaikuttaa negatiivisesti mielialaan. Panostamalla työpaikan työhyvinvointiin voit auttaa työntekijöitä jaksamaan paremmin ja säilyttämään positiivisen asenteensa myös marraskuun harmaudessa. Yhteistyössä voimme tehdä tästä marraskuusta energisen ja motivoivan kuukauden.


Työniloa marraskuun päiviin!


torstai 26. lokakuuta 2023

Palaute työelämässä

 

Meistä varmasti jokainen on jossain vaiheessa työelämää joutunut joko vastaanottamaan tai antamaan palautetta. Työelämässä palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat keskeisiä taitoja, jotka vaikuttavat paitsi organisaation menestykseen, myös työntekijän ammatilliseen kehitykseen. 

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme kolmea erityyppistä palautetta vaikutuksineen ja sitä, kuinka rakentavan palautteen kulttuurin omaksuminen voi muodostua tärkeäksi voimavaraksi sekä yksilön että koko organisaation kannalta.

Hyvä palaute työelämässä

Hyvä palaute on kannustavaa ja myönteistä. Se vahvistaa työntekijöiden itseluottamusta, motivoi ja edistää organisaation ilmapiiriä. Hyvän palautteen tunnusmerkkejä ovat kiittäminen, rohkaisu ja onnistumisten tunnustaminen.

Hyvä esihenkilö tai kollega voi esimerkiksi sanoa: "Teit erinomaista työtä tässä projektissa. Kiitos omistautumisesta ja innovatiivisuudesta. Olemme todella ylpeitä siitä, miten saimme tämän projektin hoidettua."

Huono palaute työelämässä

Huono palaute on negatiivista ja tuomitsevaa. Se aiheuttaa usein motivaatiotason laskua, ammatillisen itsetunnon alenemista ja lisäksi se voi vahingoittaa työpaikan ihmissuhteita. Huonolle palautteelle on tyypillistä, että siinä keskitytään ongelmiin ja virheisiin antamatta kuitenkaan mitään uutta, rakentavaa suuntaa.

Esimerkki huonosta palautteesta voisi olla: "Sinä teet aina virheitä, etkä koskaan opi. Olet laiska ja huolimaton." Esimerkki on kärjistetty, mutta valitettavasti tällainenkin palaute on osa joidenkin yritysten toimintakulttuuria. Huonosta palautteesta on kielteisiä seurauksia niin yksilölle kuin organisaatiollekin, ja siksi onkin tärkeää tarjota palautetta rakentavalla ja harkitulla tavalla. Vain siten voidaan aidosti edistää myönteisiä muutoksia ja parantaa työympäristöä.

Rakentava palaute työelämässä

Rakentava palaute on tavallaan kultainen keskitie. Siinä tunnistetaan ongelmat, mutta tarjotaan lisäksi konkreettisia ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Rakentava palaute auttaa yksilöitä kasvamaan ammatillisessa roolissaan ja pitkällä tähtäimellä myös itse organisaatiota kehittymään.

Esihenkilö voi antaa rakentavaa palautetta vaikkapa seuraavasti: "Huomasin, että viimeisimmässä projektissa oli muutamia virheitä. Katsotaanpa, miten voimme yhdessä kehittää prosesseja ja varmistaa, että niitä ei tapahdu tulevaisuudessa." Rakentava palaute on tärkeää, koska se keskittyy konkreettisiin toimenpiteisiin. Palaute ei siis ainoastaan tunnista ongelmaa, vaan tarjoaa myös selkeän suunnan sen ratkaisemiseksi.

Palautteen tulee myöskin olla tasapuolista. Se ei voi olla syyttävää, vaan siinä pitää huomioida sekä onnistumiset että kehityskohteet. Useimmissa, ellei kaikissa, tapauksissa kuitenkin on sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Kukaan ei tee pelkkiä virheitä tai vastaavasti onnistu aina täydellisesti kaikissa tekemisissään. 

Ongelmatilanteissa rakentava palaute kannustaa avoimeen vuoropuheluun ja luo tilan avoimelle keskustelulle, jossa myös työntekijät voivat ilmaista näkemyksiään ja tarpeitaan. 

Jos yrityksen toimintakulttuuria saadaan muutettua tähän suuntaan, työntekijöiden tyytyväisyys kasvaa ja he sitoutuvat työhönsä ja työnantajaansa paremmin. Ja rakentava palaute ei keskity pelkästään korjaamaan virheitä, vaan tunnistaa myös yksilöiden vahvuudet ja sen, miten niitä on hyödynnetty ja voidaan tulevaisuudessakin hyödyntää. 

Hyvät ja huonot viestintätavat heijastuvat usein myös yrityksen ulkopuolelle 

Hyvä, huono ja rakentava palaute ovat osa työelämän arkea. Meillä jokaisella on kokemusta joistakin tai kaikista kolmesta palautteen muodosta ja siitä, millaiset vaikutukset niillä on henkilöstön sitoutuneisuuteen ja työpaikan yleiseen ilmapiiriin. Yritykset, jotka osaavat tarjota rakentavaa palautetta ja luoda positiivisen palautteen kulttuurin, pystyvät motivoimaan työntekijöitään, parantamaan tuottavuutta ja saavuttamaan menestystä myös pitkällä aikavälillä. 

On tärkeää muistaa, että palaute on kaksisuuntainen katu, eli toisin sanoen palautteen vastaanottaminen ja hyödyntäminen on yhtä tärkeää kuin sen antaminen. Hyvä palaute on tietysti helppo vastaanottaa. Myös rakentava palaute on helpompi vastaanottaa kuin huono palaute, koska sen avulla sekä yksilö että organisaatio saavat mahdollisuuden oppia, kasvaa ja kehittyä eteenpäin. 

Se tapa, jolla yrityksessä annetaan palautetta, ohjaa usein myös sitä, miten palautetta annetaan ja käsitellään myös yrityksen ulkopuolella eli asiakassuhteissa ja muussa yrityksen ulkoisessa viestinnässä. Sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen tyyli ja sävy heijastuvat yllättävän usein myös yrityksen ulkopuolelle. 

On siis tärkeää omaksua rakentavan palautteen kulttuuri kaikilla tasoilla, sekä sisäisessä että ulkoisessa vuorovaikutuksessa. Se helpottaa suhteita asiakkaiden ja tavaran- tai palveluntoimittajien kanssa, parantaa yrityksen viestintää ja loppujen lopuksi vaikuttaa myös yrityskuvaan. Hyvä toimintakulttuuri tässä suhteessa helpottaa myös uusien työntekijöiden rekrytointia.

Rakentavan palautteen antamisessa on tärkeää ilmaista huolenaihe tai pettymys selkeästi ja asiallisesti, mutta samalla tarjoten uusia ehdotuksia tai mahdollisia ratkaisuja havaittuun ongelmaan. 

Tässä on muutamia vinkkejä rakentavan palautteen antamiseen:

  • Ole selkeä ja asiallinen, keskity kertomaan, mikä oli ongelma, mutta vältä syyttelyä ja kiivasta kielenkäyttöä.
  • Tee konkreettisia ehdotuksia ja esitä ideoita siitä, miten tilannetta voidaan parantaa tai ongelma korjata.
  • Ole kohtelias, muista antaa huomiota ja kiittää hyvin sujuneista asioista, vaikka antaisitkin myös kritiikkiä.
  • Jos mahdollista, anna palautetta aina suoraan henkilölle tai yritykselle, eikä pelkästään anonyymisti julkisilla foorumeilla.

Positiivista syksyn jatkoa!


perjantai 29. syyskuuta 2023

Laajennettua asiakaspalvelua

Seuraavassa lyhyessä tarinassa seurataan asiakasta nimeltä Laura, joka on asiakkaana Tuntinetti-nimisessä yrityksessä. Vaikka Tuntinetti on erikoistunut työajanseurantaan, Lauran kysymykset ja tarpeet ovat monipuolisempia kuin pelkkä työajanseuranta. 

Tämä tarina kertoo, kuinka yritys kohtaa tilanteita, joissa asiakkaat ovat kiinnostuneita laajemmista aiheista ja kuinka yritys voi pyrkiä auttamaan heitä parhaansa mukaan.

Kuvitellaanpa, että tarina alkaa Lauran pienestä kahvipaahtimosta, joka on juuri aloittanut toimintansa. Laura on innokas yrittäjä, joka arvostaa laatua ja haluaa tarjota asiakkailleen parasta mahdollista luomukahvia. Hän on myös Tuntinetin asiakas, jolla on käytössä heidän työajanseurantapalvelunsa.

Eräänä päivänä Laura alkoi huomata, että hänen kahvikaupallaan oli vaikeuksia houkutella asiakkaita. Hän päätti ottaa yhteyttä Tuntinetin asiakaspalveluun kysyäkseen neuvoa. 

Asiakaspalvelija, joka vastasi puhelimeen, kuuli Lauran huolen ja oli valmis auttamaan, vaikka aihe ei liittynytkään suoraan heidän ydinosaamiseensa. Tuntinetin asiakaspalvelija vastasi Lauralle ystävällisesti ja ehdotti, että Laura voisi hyödyntää sosiaalisen median alustoja ja verkkosivuja markkinoinnissaan. 

Hän kannusti Lauraa kertomaan tarinoita luomukahvistaan ja yrittäjäpolustaan, sillä tarinat voivat resonoida asiakkaiden kanssa. Hän ehdotti myös paikallista mainontaa ja yhteistyötä muiden paikallisten yritysten kanssa, mikä voisi lisätä kahvikaupan näkyvyyttä. Samalla hän lupasi käydä yhdessä Lauran kanssa läpi Tuntinetin toimintoja, jotka voisivat tukea Lauran yrittäjyyttä.

Laura oli kiitollinen avusta ja jatkoi keskustelua muiden aiheiden ympärillä, kuten kahvin laadun ja erilaisten kahvipapujen. Vaikka nämä aiheet eivät olleetkaan Tuntinetin omaa alaa, he olivat valmiita kuuntelemaan ja tarjoamaan ystävällistä apuaan Lauralle.

Loppujen lopuksi Laura oli tyytyväinen sekä työajanseurantaan että Tuntinetin asiakaspalvelun tarjoamaan ylimääräiseen tukeen. Vaikka Tuntinetin ydinosaaminen on työajanseurannassa, asiakaspalvelussa pystyttiin näkemään asiakkaan tarpeet laajempana kokonaisuutena ja auttamaan asiakasta menestymään yrittäjänä.

Tämä tarina kuvastaa yrityksen kykyä mukautua asiakkaiden tarpeisiin ja tarjota apua ja neuvoja, vaikka ne eivät koskisikaan omaa ydinliiketoimintaa. 

Tarina osoittaa myös, että hyvä asiakaspalvelu voi hyvin ulottua oman ydinosaamisen ulkopuolelle ja auttaa rakentamaan vahvoja ja kestäviä asiakassuhteita.