maanantai 26. kesäkuuta 2023

Ohjelmiston yhteiskäyttö tuo kilpailuetua


Kuten edellisessä kirjoituksessamme kerroimme, enää kolmannes palkanlaskennan ammattilaisista työskentelee puhtaasti palkanlaskennan tehtävissä. Asiakaspalvelusta on tullut osa monen palkanlaskijan toimenkuvaa.

Asiakaspalvelu helpottuu ratkaisevasti, jos palkanlaskijalla on käytössään pilvipalveluun perustuva järjestelmä. Tämä johtuu siitä, että pilvipalveluohjelmistoja voi yhteiskäyttää eli kaikki saavat käyttöönsä reaaliaikaisen datan. Tästä on hyötyä erityisesti tilitoimistoille ja heidän asiakkailleen.

Hyvä järjestelmä, kuten pilvilaskentaan perustuva Tuntinetti, voi auttaa palkanlaskijaa ja hänen sisäisiä ja ulkoisia asiakkaitaan monella tavalla. Yhteiskäyttöön soveltuvat järjestelmät ovat  yleensä helpommin omaksuttavissa kuin perinteisemmät järjestelmät. Lisäksi on vielä tietoturvanäkökulma eli kun pilvipalvelua käytetään web-selaimen kautta on siinä vähemmän riskejä kuin omalle tietokoneelle itse asennettavan ja päivitettävän ohjelmiston kanssa. Omat ja asiakkaiden tiedot pysyvät turvassa. Yhteiskäyttöisen järjestelmän edut


1. Tuottavuus: 

Tuntinetti automatisoi tuntikirjausten hallintaa, joten manuaalinen työ vähenee ja tehokkuus paranee. Kun työntekijät voivat kirjata tuntinsa suoraan järjestelmään, tiedot tallentuvat automaattisesti ja ovat välittömästi käytettävissä. Kun aikaa ja resursseja säästyy, tuottavuus paranee. 


2. Laatu: 

Tuntinetin avulla tuntikirjaukset tallentuvat tarkasti ja virheettömästi järjestelmään. Järjestelmä laskee automaattisesti lisät ja soveltaa työehtosopimuksen mukaisia sääntöjä oikeiden korvausten laskemiseksi. Tämä varmistaa tuntikirjauksien tarkan seurannan ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Laadukkaat ja luotettavat tuntikirjaukset puolestaan tukevat tilitoimiston tarjoamien palvelujen luotettavuutta ja asiakastyytyväisyyttä.


3. Asiakaslähtöisyys: 

Tuntinetti tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän tavan kirjata ja seurata työtuntejaan. Asiakkaat voivat helposti tarkastella ja tarkistaa omia tuntikirjauksiaan sekä laskutuksen tilannetta. Tämä parantaa asiakaskokemusta ja lisää asiakkaiden luottamusta tilitoimiston palveluihin. Lisäksi reaaliaikaiset raportit ja analytiikka mahdollistavat paremman ymmärryksen työajan käytöstä ja auttavat asiakkaita tekemään parempia päätöksiä oman liiketoimintansa kehittämiseksi.


4. Yhteistyö ja kommunikaatio: 

Tuntinetin avulla tilitoimisto ja sen asiakkaat voivat tehdä yhteistyötä saumattomasti. Työntekijät voivat kirjata tuntinsa suoraan järjestelmään, ja tilitoimisto voi helposti tarkistaa, hyväksyä ja hallinnoida tuntikirjauksia. Tämä vähentää kommunikaatioon liittyviä haasteita ja virheiden riskiä. Tilitoimisto ja asiakas voivat myös käyttää järjestelmää tiedonjakamiseen, viestintään ja dokumenttien jakamiseen, mikä parantaa yhteistyötä ja tehostaa viestintää.


5. Skaalautuvuus ja joustavuus: 

Tuntinetin avulla tilitoimistot voivat skaalautua ja sopeutua liiketoiminnan tarpeisiin. Järjestelmä on suunniteltu tukemaan erikokoisia tilitoimistoja ja asiakasmääriä. Se tarjoaa joustavuutta räätälöitävien ominaisuuksien ja asetusten avulla, joten tilitoimistot voivat mukauttaa järjestelmää omiin tarpeisiinsa. Tämä auttaa kasvattamaan omaa liiketoimintaa. 


6. Turvallisuus ja tietosuoja: 

Tuntinetti tarjoaa vahvan turvallisuuden ja tietosuojan tilitoimistojen ja asiakkaiden tiedoille. Järjestelmässä on salattu tiedonsiirto ja monitasoinen käyttöoikeuksien hallinta, jonka avulla pääkäyttäjä voi tarkkaan määritellä ketkä saavat tarkastella tai muokata tietoja. Tuntinetti mahdollistaa myös käyttäjäkohtaisesti

päälle kytkettävän kaksivaiheisen tunnistautumisen. Tuntinettiin tallennetut tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti salatussa muodossa, jolloin tilitoimiston ja sen asiakkaiden tiedot pysyvät tallessa.


7. Raportointi ja analytiikka: 

Tilitoimistot voivat hyödyntää Tuntinetin kattavia raportointi- ja analytiikkatoimintoja. Järjestelmä kerää ja tallentaa tietoa työtunneista, projektien edistymisestä ja resurssien käytöstä. Näiden tietojen perusteella tilitoimisto pystyy tekemään tarkkoja raportteja ja analyyseja, jotka auttavat päätöksenteossa ja resurssien hallinnassa.


Tuntinetti tarjoaa myös mahdollisuuden seurata taloudellisia tunnuslukuja ja suorituskykyä, mikä auttaa tilitoimistoa arvioimaan omaa toimintaansa ja tarjoamaan parempaa palvelua asiakkaille.


8. Kustannussäästöt:

Tuntinetti tuo tilitoimistoille kustannussäästöjä useilla tavoilla. Tehokkaampi tuntikirjaus ja työajanhallinta vähentävät manuaalisen työn määrää, mikä säästää aikaa ja vähentää työvoimakustannuksia. Automatisoidut laskutusprosessit ja integraatiot muihin järjestelmiin vähentävät virheiden ja viivästysten riskiä. Lisäksi tarkempi työajanseuranta auttaa optimoimaan resurssien käyttöä.


9. Asiakaspalvelun parantaminen: 

Tuntinetti mahdollistaa paremman asiakaspalvelun tilitoimiston asiakkaille, koska asiakkaat voivat seurata omia tuntikirjauksiaan ja laskutustietojaan reaaliajassa. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja antaa asiakkaille paremman käsityksen työajan käytöstä ja palvelujen kustannuksista. 


Tilitoimisto puolestaan voi vastata asiakkaiden kysymyksiin nopeammin ja tarkemmin, kun tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla järjestelmästä. Tämä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa tilitoimiston mainetta luotettavana kumppanina.


10. Käyttäjäystävällisyys ja helppokäyttöisyys: 

Tuntinetti on suunniteltu olemaan käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen sekä tilitoimiston työntekijöille että asiakkaille. Intuitiivinen käyttöliittymä ja selkeät toiminnot mahdollistavat nopean oppimisen ja tehokkaan käytön ilman laajaa koulutusta. 


Tämä säästää aikaa ja resursseja käyttöönotossa ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Helppokäyttöisyys tekee tuntikirjausten hallinnasta ja raportoinnista sujuvaa ja miellyttävää kaikille käyttäjille.


11. Kehitysmahdollisuudet ja päivitykset:

Tuntinetti kehittyy jatkuvasti vastaamaan palkanlaskijoiden ja tilitoimistojen tarpeita ja alan vaatimuksia. Päivitykset ja uudet ominaisuudet parantavat toiminnallisuutta ja tarjoavat lisäarvoa käyttäjille. Tilitoimistot voivat hyödyntää niitä pitääkseen toimintansa ajan tasalla ja kilpailukykyisenä.


Tuntinetin yhteiskäyttö tarjoaa tilitoimistoille monia etuja, kuten tuottavuuden ja laadun parantamista, asiakaslähtöisyyttä, turvallisuutta, kustannussäästöjä ja kehitysmahdollisuuksia. Näiden etujen avulla tilitoimistot voivat tehostaa toimintaansa, tarjota parempaa palvelua asiakkailleen ja saavuttaa omat liiketoiminnalliset tavoitteensa.