keskiviikko 28. heinäkuuta 2021

Palkkaa loma-ajalta?

Kyllä vain! Meillä Suomessa maksetaan palkkaa myös loma-ajalta, ja tätä kutsutaan vuosilomapalkaksi. 

Vuosilomapalkan takana on useimmiten vuosilomalaki tai työehtosopimukseen määritellyt vuosiloman ehdot. Vuosilomapalkan laskentatapa puolestaan riippuu siitä, sovelletaanko työntekijään 14 päivän vai 35 tunnin ansaintasääntöä.

Pääpiirteittäin vuosilomaa kertyy alle vuoden mittaisessa työsuhteessa 2 päivää kuukaudessa ja yli vuoden mittaisessa työsuhteessa 2,5 päivää kuukaudessa. Työehtosopimuskohtaisia asioita on myöskin se, lasketaanko lauantai vuosilomapäiväksi vai ei.

Lomarahaa maksetaan lisäksi ja tämä lomaraha on tunnettu ennen vanhaan lomaltapaluurahana, rahana joka maksettiin jos työntekijä muisti palailla lomiltaan työn äärelle. Lomaraha ei ole lakisääteinen lisä, vaan se perustuu kunkin työpaikan käytäntöön ja sopimuksiin, ja työehtosopimus puolestaan takaa lomarahan maksamisen sen piiriin kuuluville työntekijöille.

Mistä sitten tietää miten lomat kellekin kertyy ja miten lomapalkkaa tule maksaa?

Tässä hyvänä apuna toimii Tuntinetti, josta saat valmiina työntekijän työehtosopimuksen mukaisesti oikein lasketut lomakertymät, lomapalkat ja lomarahat. Lisäksi työntekijä voi itse kirjata lomansa Tuntinettiin, jolloin esimies voi nämä saada ajettua massana koko henkilöstön osalta.

Lisätietoa ominaisuuksista ja vuosilomalaskennan käyttööotosta löydät täältä wikin käyttöohjeistamme:

https://tuntinetti.atlassian.net/wiki/spaces/UM/pages/6782991/Vuosilomat

Tuntinetin lomakalenterin avulla voidaan lomat hyväksyä esimiehen toimesta sekä löytyypä sieltä lomakalenterin kautta myöskin lomalauantaille laskuri, niin niitä ei tarvitse käsin laskeskella.

Silkkaa työajan säästöä!