sunnuntai 31. toukokuuta 2020

TES: lyhyt oppimäärä

Yksi merkittävistä hyödyistä ja syistä Tuntinetin hankkimiseen yrityksesi työkaluvalikoimaan on se, ettei sinun enää tarvitse huolehtia TES:istä. Eli työehtosopimuksista. 

(Tellit, lellit ja ennen kaikkea ALV:ot pitää kyllä muistaa maksaa, niin kuin Urmas Viilunki moneen kertaan tuumaili tämän kevään Putous-telkkariohjelmassa.)

Tuntinettiin on rakennettu mukaan melkeinpä kaikkien toimialojen työehtosopimukset  (eli TES:et) sääntöineen ja laskentakoukeroineen. Ja ne mitä ei ole, saat kyllä käyttöösi tarvittaessa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.

Tämä TES-automatiikka on ihan ehdoton juttu pienelle ja keskisuurelle yrittäjälle, olipa ala mikä vain. Erityisen paljon TES-säännöstön automaatiosta hyötyvät henkilöstövuokrausala ja monitoimialaiset yritykset.

Mikä työehtosopimus oikein on?

Useimmilla toimialoilla on voimassa oleva työehtosopimus. Jos sitä ei ole, noudatetaan työaikalakia. Myös työaikalain noudattamiseen löytyy laskennan ja tulkinnan työkalut Tuntinetistä.

Työehtosopimus kuvataan Wikipediassa näin:

"Työehtosopimus eli TES on Suomessa työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista (ylityökorvauksineen), työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat usein paitsi toimialakohtaisia myös palkansaajan ammattiasemaan sidottuja. Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa useimmin jokin Elinkeinoelämän Keskusliiton, EK:n, toimialaliitoista ja työntekijäpuolella taas jokin SAK:n, STTK:n tai Akavan jäsenliitoista. Julkisella sektorilla solmitaan virkaehtosopimuksia ja työehtosopimuksia. Niiden sopijaosapuolia ovat ammattiliitot ja Kuntatyönantajat KT, Valtion työmarkkinalaitos tai Kirkon työmarkkinalaitos."

Työehtosopimuksia on Suomessa reilusti yli 160 kpl. Ajantasaisen listan löydät vaikkapa täältä Finlexin sivuilta: https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/

Tuolle listalle työehtosopimus päätyy, kun sen on yleissitova ja virallisesti vahvistettu.
Vahvistaminen tehdään Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan toimesta.

Mitä kaikkea TES määrittää?

Työehtosopimuksissa määritellään seuraavia asioita, melkoisen mutkikkaillakin säännöillä:

  • Palkat
  • Työajat
  • Ylityöt
  • Lomat
  • Muut edut

Työntekijän kannalta työehtosopimus näkyy usein tehdyssä työsopimuksessa, ja ohjaa taustalla sitä miten yhteispeli työnantajan kanssa sujuu. TES takaa reilun pelin ja yhdenmukaisen kohtelun muiden alalla työskentelevien kanssa.

Työnantajan ja palkanmaksajan kannalta työehtosopimus saattaa aiheuttaa päänvaivaa mutkikkaine laskentasääntöineen vaikkapa ylitöiden, varallaolon, liukumien, iltatyön ja lomien määräytymisen osalta. 

Anna Tuntinetin hoitaa TES-tulkinta puolestasi

Hankkimalla yrityksellesi Tuntinetin työajanseurannan saat taatusti oikeat laskelmat palkanlaskentaan. Ja vähemmän harmaita hiuksia.

Tuntinetin sivuilta voit lukea lisää. Voit vaikka testailla eri työehtosopimusten ylitöiden laskentaa Tuntinetin laskurilla: https://www.tuntinetti.fi/Ylityolaskuri.

Laskurin pökerryttävän pitkästä listauksesta voit huomata, että Tuntinetin TES-älykkyys on ihan omaa luokkaansa :)

Laita siis työajanseurantasi kuntoon ja hanki Tuntinetti ja suunnittele seuraavaa syksyä sydän keventyneenä työehtosopimuskoukeroista.