torstai 23. syyskuuta 2021

Jaksaminen työssä

Oletko koskaan pysähtynyt työn lomassa ajattelemaan, miten sinä jaksat? Tai onko eteen tullut tilannetta, jolloin on tarvinnut havahtua ajatukseen, että et ole kone?


Työssä jaksamiseen vaikuttaa moni asia ja näitä on hyvä aika ajoin pysähtyä miettimään, jotta esimerkiksi uupuminen olisi ennaltaehkäistävissä. 


Jaksamisen perusedellytykset muodostuvat muun muassa seuraavista asioista:Kunnollisista työoloista:

 • työpaikka on turvallinen ja työolosuhteet (muun muassa ergonomia) ovat kunnossa.
 • työn määrä ei ole liian kuormittava.
 • työn järjestelyt ovat kunnossa.

Työssä tarvittavasta osaamisesta:

 • työn vaativuudessa on otettu huomioon työntekijän osaaminen.
 • uuden oppimiseen on mahdollisuus, jos työnkuva muuttuu.

Mielekkäästä työstä sekä työntekijän työkyvystä:
 • työ koetaan mielekkääksi
 • motivaation säilyttäminen
 • työpaikalla on miellyttävä ilmapiiri ja oikeudenmukainen esimiestyö.
 • tekemääsi työtä arvostetaan
 • hyvä vuorovaikutus. 

Yksityiselämästä:
 • yksityiselämässä tapahtuvat asiat voivat vaikuttaa työssä jaksamiseen.
 • pystytkö pitämään työ- ja yksityiselämän erillään?

Työhyvinvointi rakentuu siis useasta eri palasesta, johon meistä jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa niin asenteella, valinnoilla kuin toimintatavoilla.

Huolehdi siis itsestäsi ja hyvinvoinnistasi!

 • Pyydä ajoissa apua ja tukea; hyvinvoiva tiimi voi jakaa työtaakkaa.
 • Jos motivaatio on hukassa, yritä löytää työn imua uudelleen.
 • Kehitä omaa osaamistasi!
 • Muista liikkua ja levätä, saat siitä voimaa jaksamiseen.
Jaksamista jokaisen syksyyn!