keskiviikko 27. lokakuuta 2021

Työehtosopimusten viidakossa

Mikä on työehtosopimus? 

Työehtosopimus, eli tuttavallisemmin TES, on Suomessa työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista (ylityökorvauksineen), työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat usein paitsi toimialakohtaisia myös palkansaajan ammattiasemaan sidottuja (lähde: wikipedia Työehtosopimus).


Kuinka monta työehtosopimusta Suomesta löytyy?


Suomessa on noin 160 yleissitovaa työehtosopimusta ja määrä vaihtelee jonkin verran sopimuskausittain. Kun työnantaja haluaa tietää, mitä yleissitovaa työehtosopimusta hänen tulee noudattaa, vastaus riippuu yleensä toimialasta, jolla työnantajayritys toimii. Työnantajayrityksen toimialaa verrataan yleissitovan työehtosopimuksen soveltamisalaan. Tarvittaessa työsuojeluviranomaiset ja työmarkkinajärjestöt voivat auttaa selvittämään oikean työehtosopimuksen (lähde: tyosuojelu.fi)


Kuulostaa hurjalta määrältä muistettavaksi ja osattavaksi ... Osaisikohan jokin tietokoneohjelma kuten Tuntinetti hoitaa nämä automaattisesti netissä?


Tuntinetti ja TES-tulkinta


Tuntinetin kohdalla olet varmaan kuullut puhuttavan TES-tulkinnasta ja yleisistä työehtosopimuksista. Mitä näillä sitten tarkoitetaan, tässä teille lyhyt oppimäärä aiheesta =)


Työehtosopimusten tulkinnat on Tuntinetin lisäominaisuus, joka mahdollistaa työsopimusten perustamisen työntekijöille. Työntekijän työsopimukselle työehtosopimus valitaan sen mukaan:


  • mikä ala on kyseessä

  • mitä työehtosopimusta alalla sovelletaan

  • mikä työaikamuoto on käytössä

  • onko tunti- vai kuukausipalkkainen työntekijä

  • onko koko- vai osa-aikainen työntekijä

  • onko yrityksen käytössä sovellettava  työehtosopimus yleissitova vai paikallinen sopimus


Tuntinetissä ylläpidetään työaikalain lisäksi toistasataa suomalaista yleissitovaa työehtosopimusta, joille löytyy lisäksi eri versioita eri käyttötarkoituksiin, ja joista voi tarvittaessa tehdä yrityksen käyttöön oman paikallisen sopimuksen. Tuntinetti ylläpitää työehtosopimusten yleiset versiot, ja paikalliset sopimiset asiakas ylläpitää itse tai tilaa lisätyönä asiakaspalvelusta.


Miten toimii käytännössä?


Työehtosopimus viedään työntekijän taakse työsopimusriville valitsemalla sopiva vaihtoehto “Käytössä oleva TES”-valikosta:

Työntekijä kirjaa tuntinsa alkaen/päättyen ja Tuntinetti hoitaa tuntien erittelyn tämän työsopimuksen ehtojen mukaisesti. Tämän jälkeen TES-tulkittu työaika on vastuuhenkilön tarkistettavissa työntekijän tuntiyhteenvedosta..


Entäs mahdolliset ylityöt ja ylitöiden käsittely? 


Ylitöiden tekeminen edellyttää vastuuhenkilön aloitetta. Tuntinetissä vastuuhenkilön aloitetta edustaa ylityömääräys, jonka nojalla ylityökertoimet eritellään työaikaraportille annetun työehtosopimuksen mukaisesti:

 


Työntekijä kirjaa tehdyt tunnit normaalisti ja järjestelmä huolehtii ylitöiden erittelystä palkanlaskennan työaikaraportille:


Tuntinetin avulla et siis tarvitse enää manuaalista laskentaa tai exceliä avuksesi.


Kätevää, eikös!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti